Des d’aquest apartat podeu consultar, segons l’adreça on estigui empadronat l’infant o segons el document identificatiu del pare, mare o tutor legal, els centres d’ensenyament que té assignats per àrea territorial de proximitat, els quals tindran la mateixa puntuació. Totes les adreces de la ciutat s'associen a l'illa a la qual pertanyen per un procediment automatitzat.

*Per consultar les escoles bressol municipals, heu d’anar a l’apartat de la web d’escoles bressol on està el cercador corresponent amb indicacions pròpies.