NÚMERO DE DESEMPAT

Al sorteig celebrat aquest dimarts 9 de juny als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament, el número obtingut per determinar l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat és el 33.386


INFORMACIÓ ACTUALITZADA PER A LA PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR PER AL CURS 2020-21

Com es farà la preinscripció per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria?

 • De forma telemàtica: del 13 al 22 de maig a través del portal preinscripcio.gencat.cat
 • De forma presencial als centres educatius: del 19 al 22 de maig. Caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o  a través d’Internet.

Com es farà per als estudis postobligatoris?

 • Batxillerats: Del 27 de maig al 3 de juny
 • Cicles de Grau Mitjà de Formació Professional i d'arts plàstiques i disseny: del 2 al 8 de juny
 • Cicles de grau superior d’FP i d'arts plàstiques i disseny: del 10 al 17 de juny 

Calendari

(2n cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria)

 • Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: (preinscripció.gencat.cat) del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia, al centre escolar sol·licitat en primera opció: del 19 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions a la puntuació provisional: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020
 • Matrícula Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

OFERTA INICIAL DE PLACES

Publicació de l'oferta inicial de places a 08/05/2020 (pot estar subjecte a canvis)

Oferta inicial de places als centres educatius

Cliqueu aquí per consultar-les

Indicacions per a la preinscripció

 • Es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online a través del portal preinscripcio.gencat.cat
 • S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.
 • Pel que fa a la cita prèvia, aquesta serà accessible des dels webs de cadascun dels centres i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 h del dia. També hi haurà un enllaç al web de l’Ajuntament. Cada centre determinarà el seu horari d'atenció al públic, segons les necessitats. 
 • A causa del tancament de centres per la covid-19, enguany molts centres educatius no han estat a temps de dur a terme la jornada de portes obertes. Atès que aquests només podran obrir per als tràmits administratius de preinscripció,  no serà possible realitzar visites als centres. Podreu trobar informació detallada dels centres educatius a través dels seus webs.
 • La consulta dels diferents llistats amb els resultats del procés de preinscripció es podrà fer de forma telemàtica.
 • Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d’Estudiar a Catalunya i els llistats al web del centre. Els centres generaran les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.

Mesures de seguretat per a la preinscripció presencial

Per dur a terme els tràmits de forma presencial amb total garantia de seguretat cal complir les següents mesures generals: 

 • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
 • Han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que s’hagi d’emplenar la sol·licitud en paper, convé que portin el seu propi bolígraf
 • Recordeu que cal portar mascareta i guants
 • No poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Si hi hagués alguna mesura específica de seguretat seran els propis centres qui la informaran.

Informació sobre els centres educatius i els criteris de baremació

Al aquest web municipal d’educació trobareu informació sobre: 

 • Centres educatius de la ciutat per etapes educatives i l’enllaç a l’oferta de places que ofereix
 • Baremació: com funciona la puntuació en el sistema de preinscripció 
 • Recomanacions per a l’elecció del centre educatiu 

Més informació sobre el procés de preinscripció

 • Oficina Municipal d’Escolarització 

Atenció telefònica: 93 4624058 de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h

Atenció presencial: És obligatori demanar cita prèvia. Es pot sol·licitar a través del telèfon 934624090 o a través d'aquest enllaç