Nº:  CCAA-294/2019
Identificació del producte:
CINTA PER A XUMET AMB DIBUIXOS DE MICOS EN COTXES, marca TRIS & TON, model CCH09.
Categoria:
Articles de puericultura.
Naturalesa del risc:
Asfixia. El fixador a la roba no te orificis de ventilació i es trenca després dels assajos. La longitud de la cadena és superior a l’establerta.
Mesures adoptades per l’organisme notificant:
Retirada del mercat.
ALERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 04/06/2019


Nº:  CCAA-295/2019
Identificació del producte:
CINTA PER A XUMET AMB CLIP DE METALL, marca KIWISAC, model C1 8309.10.
Categoria:
Articles de puericultura.
Naturalesa del risc:
Asfixia i lesions diverses. El fixador a la roba presenta parts tallants, es trenca després dels assajos i té forats on el nen pot introduir els dits. La longuitud de la cadena és superior a l’establerta.
Mesures adoptades per l’organisme notificant:
Retirada del mercat.
ALERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 04/06/2019


Nº:  CCAA-296/2019
Identificació del producte:
MOTOCICLETA, marca HONDA, models CRF250L(2017), CFR250RL (2018) I CB300NA (2018)
Categoria:
Vehicles i accessoris.
Naturalesa del risc: 
Accident de tràfic. Degut a un defecte en el procés de mecanització de l’eix primari de canvi de marxa, l’anell de seguretat de l’engranatge de la 2ª marxa podria sortir-se del seu allotjament, el que podria causar en primer lloc soroll anormal en el motor i provocar posteriorment el trencament de les dents del propi engranatge, bloquejant el canvi de marxes. En el pitjor dels casos, es podria aturar el motor fent que la roda de darrere es pogués bloquejar.
Mesures adoptades per l’organisme notificant:
L’empresa YAMAHA MOTOR EUROPE ha comunitat a les autoritats de consum de Catalunya el problema de la motocicleta i les mesuress que voluntàriament ha adoptat, consistents en contactar amb els propietaris afectats per substituir les peces afectades del canvi de marxes.
ALERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 05/06/2019


Nº:  CCAA-297/2019
Identificació del producte:
MOTOCICLETA, marca YAMAHA, models MT-03, YP125R I CZD300 (models 2019).
Categoria: 
Vehicles i accessoris.
Naturalesa del risc:
Accident de tràfic. Sota certes condicions, la maneta de fre davantera pot arribar a trencar-se, a l'aplicar gran pressió sobre la mateixa, degut a la porositat del material durant el procés de fabricació. Donat que el procés de verificació de peces no era l’idoni, aquesta peça defectuosa ha arribat a la cadena de muntatge.
Mesures adoptades per l’organisme notificant:
L’empresa YAMAHA MOTOR EUROPE ha comunitat a les autoritats de consum de Catalunya el problema de la motocicleta i les mesures que voluntàriament ha adoptat, consistents en contactar amb els propietàris de les motocicletes afectades, per a realitzar la corresponent reparació.
ALERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 05/06/2019


Nº:  CCAA-307/2019
Identificació del producte:                                                          
VEHICLE, marca AUDI, model A3 (fabricats en 2018)
Categoria:
Vehicles i accessoris.
Naturalesa del risc:
Accident de tràfic. Existeix la possibilitat que s’hagi produït una divergència en el procés de fabricació del reposacaps de la plaça central del darrere. En casos aïllats, això pot arribar a que es redueixi la funció de protecció del reposacaps en cas d’accident.
Mesures adoptades per l’organisme notificant:
L’empresa VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCION ha comunicat a les autoritats de consum de Catalunya el problema del vehicle i les mesures que voluntàriament ha pres, consistents en contactar amb els propietaris dels vehicles afectats, per comprovar i, en el seu cas, substituir el reposacaps central de darrere.
ALERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 11/06/2019