Reobertura progressiva, parcial i restringuida dels Centres Cívics i Casals de la ciutat

Seguint les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a la RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 de maig, estableix que:

15-1. En els equipaments cívics es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat en grups no superiors a deu persones i acomplint les mesures higièniques i de prevenció corresponents.

És per això que us comuniquem que els equipaments cívics procediran a una reobertura de forma progressiva, restringida i parcial en les següents condicions:

• Cessió d’espais per a reunions. Només es podran utilitzar els espais que reuneixin les condicions de ventilació natural o forçada que marca la normativa sanitària vigent .

• Màxim 10 persones.

• Sota cita prèvia a www.gramenet.cat/accesentitats

Per garantir arribar a tot el territori, durant aquesta primera etapa l’horari serà de 16:00 a 20:30 i cada dia s’obriran 4 centres, segons aquesta taula:

  • Dilluns: CC Singuerlín, C Riera Alta, CC Riu, CC Pins
  • Dimarts: C Riu Nord, CC Llatí, CC Raval, CC Fondo
  • Dimecres: CC Can Franquesa, CC Llatí, C Oliveres, C Safaretjos
  • Dijous: C Guinardera, CC Llatí, CC Riu, C Riu Nord
  • Divendres: CC Singuerlín, C Riera Alta, CC Fondo, CC Raval

Si per raons diverses aquest calendari  té variacions  o canvia, s’anunciarà a tots els mitjans electrònics (web i xxss) i als propis centres.

Si teniu dubtes, recordeu que l’equip tècnic està a la vostra disposició i que el podeu contactar sempre que us calgui:

Agraïm la vostra comprensió i la vostra col·laboració.