Politica de protecció de dades

Procés participatiu del PAM 2020-2023

De conformitat amb el principi de transparència recollit a la normativa de protecció de dades i del seu dret a rebre informació sobre el tractament de les seves dades personals, li informem que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és el responsable del tractament de dades “Espais de participació”, que té la finalitat d’establir i mantenir el contacte i la comunicació entre la ciutadania que vol de manera voluntària formar part d’algun dels espais de participació que l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania, incloent la difusió dels actes en diferents canals de comunicació.

Així mateix, li informem que la seva imatge i veu que s’enregistrarà en aquest acte (si ens dona conformitat amb el paràgraf següent), seran utilitzades per la informació pública i difusió de l’acte a través d’un canal de Youtube en directe, i que amb posterioritat quedaran enregistrades a la web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet fins que finalitzi la gestió del present procés participatiu.

Li informem que s’utilitzarà com a base de legitimació pel tractament de les seves dades sol·licitades per formar part d’aquest procés, el compliment d’una missió d’interès públic o en exercici de poder públics. En referència al tractament de la seva imatge i veu, la base legitimadora serà el seu consentiment, el qual es considerarà vàlidament atorgat pel tractament de la seva imatge si vostè activa la càmera, i pel tractament de la seva veu si activa el micròfon del seu dispositiu dins de la sessió telemàtica en la qual vostè participi. Per contra, si vostè no autoritza aquest tractament, simplement no ha d’activar aquests dos dispositius. Li informem que si no consent el tractament de la seva imatge i veu, vostè podrà participar igualment a través del xat que s'habilitarà a tal efecte.

Vostè podrà ampliar aquesta informació bàsica, així com accedir a la politica de privacitat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i exercir els seus drets sobre protecció de dades a https://www.gramenet.cat/pd i/o a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), Plaça de la Vila, 1 (truqueu abans al telèfon 934624040).