Inscripció sessions online

Un cop tramitada la inscripció i anteriorment a la celebració de cada sessió, rebreu per correu electrònic l’enllaç de la plataforma  de videoconferències ZOOM per accedir a la mateixa en el dia i hora de la reunió telemàtica.

Sessions online PAM

Inscripció als grups de debat del Pla d'Acció Municipal 2020-2023