Serveis a la Persona

Cementeri  Carta  •  Fulletó Avaluació 2017  • 2018

Centre d'informació i recursos per a dones (CIRD)  Carta   • Fulletó Avaluació 2018

Convivència  Carta  •  Fulletó Avaluació 2018

Policia Local  Carta • Fulletó •  Avaluació 20172018

Punt de voluntariat  CartaAvaluació 2018

Salut pública i seguretat alimentària  Carta  Fulletó Avaluació 2017 2018

Serveis socials CartaAvaluació 2018


Les Cartes de la 1a fase van entrar en vigor l’any 2017 i, per tant, disposen d’avaluació de compromisos a partir d’aquell any. En canvi, les Cartes de la 2a i 3a fase van entrar en vigor  l’any 2018 i, per tant, el compliment dels seus compromisos s’avalua a partir de 2018.