Línies estratègiques de millora

Aquest Catàleg de Cartes de Serveis respon bàsicament a un doble objectiu: 1) oferir a la ciutadania informació actualitzada dels serveis municipals i, 2) esdevenir un sistema de gestió per compromisos, per millorar de manera continua les següents línies estratègiques de gestió i organització de l'Ajuntament:

Cada compromís de les 58 Cartes de Serveis respon a alguna d'aquestes línies de millora que l'Ajuntament ha prioritzat.

Aconseguir l'equilibri entre totes elles permetrà oferir a la ciutadania un ventall de serveis públics cada vegada més òptims i satisfactoris.

Podeu consultar aquí els resultats de gestió obtinguts a les línies de millora durant l'any 2018.