El pla vigent és el Pla especial de protecció del patrimoni de Santa Coloma de Gramenet (PEPPSC), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 18 de juny del 2009 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 3 de novembre del 2009.

El PEPPSC tenia com a objectiu principal conservar, recuperar i revitalitzar el patrimoni arqueològic i paleontològic, històric, urbanístic i ambiental de la ciutat.

Així mateix, el PEPPSC actualitzava i adequava a la realitat física vigent el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat, vigent des de 1987, per tal de posar al dia el contingut de la seva informació gràfica i escrita i millorar l’eficàcia del document per a la seva consulta, interpretació i aplicació.