- Què és la Moneda Local?

La Moneda Local, grama, és un Sistema de Pagaments Digitals que permet realitzar transaccions entre  persones, entitats, comerços i empreses voluntàriament adherides. El seu objectiu és la promoció del comerç local mitjançant unes regles pròpies (per això el terme “Moneda Local”) que estimulen principalment el consum i els intercanvis a Santa Coloma de Gramenet.  

- Qui i com s’emet la Moneda Local?

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és el responsable de l’emissió de la Moneda Local. Ho fa mitjançant el pagament de part de les subvencions a entitats, part dels salaris als treballadors municipals que ho sol·licitin, part de les compres a proveïdors, etc. L’Ajuntament paga en Moneda Local, és a dir a través del Sistema de Pagaments Digitals, per a que aquests pagaments tinguin una repercussió directa en el comerç local. 

- Com circula la Moneda Local?

Imaginem el pagament de part d’una subvenció a una entitat d’esports, aquesta entitat compra samarretes a una botiga d’esports adherida al Sistema de Pagaments Digitals, la titular d’aquest botiga utilitza aquest saldo per pagar el menú del restaurant del costat, el seu propietari continua comprant a Santa Coloma... I així successivament! D’aquesta manera, el pagament inicial en Moneda Local que ha fet l’Ajuntament fa que els saldos digitals circulin durant més temps per la nostra economia, afavorint el desenvolupament del nostre comerç i teixit empresarial.

- Quins beneficis representa la Moneda Local pel meu comerç o empresa?

Els principals beneficis són més facturació, més vendes, més fidelització dels consumidors i més visibilitat comercial. I vincular el comerç a un compromís amb el desenvolupament de la ciutat. La Moneda Local crea un efecte hivernacle que facilita el comerç i l’ocupació dins una economia local. És un instrument que estimula la demanda interna, incentivant la propensió al consum de productes locals (dins la xarxa d’empreses voluntàriament adherides).

- La Moneda Local substitueix l’euro?

No, és un sistema complementari als pagaments amb euros. La Moneda Local ajuda els comerços de Santa Coloma a fidelitzar clients i a facturar més, tan en Moneda Local com en euros.   

- Quin valor té la Moneda Local?

El mateix que l’euro. 1 grama = 1 euro. 

- Està garantit el valor de la Moneda Local?

Sí. L'Ajuntament garanteix que la Moneda Local és convertible a euros. Cada Unitat de Moneda Local que circula per la nostra economia està recolzada per un euro, dipositat en un compte restringit de titularitat municipal. Aquest euro només sortirà del compte quan un tenedor de Moneda Local ho sol·liciti. Per tant, els comerços han de percebre la Moneda Local com a euros.  

- Quina diferència hi ha entre la Moneda Local i l'euro?

La Moneda Local és un Sistema de Pagaments Digitals amb unes regles pròpies. Una norma bàsica és que té un Comptador de Temps, que incentiva que els saldos digitals (en Moneda Local) circulin durant més temps dins l'economia colomenca.  Cada Unitat de Moneda Local ha de circular pel nostre teixit productiu un mínim de 45 dies, que comencen a comptar des del moment en que aquesta s’emet. I el saldo del compte de cada usuari reflecteix el temps de mitjana entre totes les Unitats de Moneda Local que el conformen.

- Té més regles el Sistema de Pagaments Digitals (Moneda Local)?

Sí. Tenim unes normes pròpies, recollides al Reglament del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet. Si vols consultar-ne un resum ves a la pestanya “Normativa i documents". 

Com es fan els pagaments i cobraments en Moneda Local?

La Moneda Local de Santa Coloma de Gramenet és digital. Els pagaments són transaccions del saldo digital del compte de l’ “Usuari A” al saldo digital del compte de l’ “Usuari B”. Els pagaments es poden amb el Telèfon Mòbil o una Tablet (mitjançant una APP ). I també a través d’un PC amb connexió a Internet, etc. Per al detall dels passos a seguir per fer els pagaments digitals ves a la pestanya “Fes pagaments” en Moneda Local. És molt senzill!