MONEDA LOCAL DIGITAL: LA GRAMA

Imatge GRAMA
Imatge GRAMA
Imatge GRAMA

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha posat en marxa des del 2016 un projecte pioner basat en el pagament de subvencions a entitats, ajudes a comerciants, prestacions socials a persones en situació de necessitat i altres partides de despesa pública a través d’un sistema de Moneda Local Digital: La Grama, que reverteix en forma de consum al comerç de proximitat de Santa Coloma de Gramenet.

 

Objectius:

 1. Augmentar l’efecte multiplicador de la despesa pública per a que els diners que inverteix l’Ajuntament es quedin al comerç local i circulin més vegades i durant més temps entre el teixit comercial de la ciutat.
 2. Estimular la creació i desenvolupament d’una xarxa local de comerç social i responsable a Santa Coloma de Gramenet.
 3. Innovar en la digitalització de la gestió pública.

 

Funcionament:

 • L’Ajuntament introdueix un sistema de pagaments digitals mitjançant el telèfon mòbil i internet: La Moneda Local Digital Grama.
 • L’Ajuntament paga part de la despesa pública en Grames. 1 Grama té el valor de 1 Euro.
 • Les entitats i persones perceptores de la despesa municipal en Grames fan les seves compres a una xarxa de comerços, empreses, entitats i persones membres de la Grama.
 • Les persones membres de la xarxa de la Grama multipliquen els intercanvis comercials i les relacions socials a Santa Coloma de Gramenet

Resultats:

Informe de resultats 2022 del Projecte de la Moneda Local Digital: La Grama. (Entrega del document per a enllaçar prevista per al 28.02.2023).

 

EL PRO-GRAMA SOCIAL

Des de 2022, en el marc del projecte de la Moneda Local Digital, l’Ajuntament paga en Grames part de les prestacions econòmiques de caràcter social destinades a cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene i neteja de les famílies de Santa Coloma de Gramenet, posant en el centre l’atenció a les persones perceptores dels ajuts i establint sinergies amb la xarxa de comerços de la ciutat que col·laboren amb els programes socials municipals

Objectius:

 1. Dignificar les prestacions econòmiques dels programes socials municipals.
 2. Incorporar un enfocament social a la Moneda Local Digital: La Grama Social.
 3. Aprofundir en la innovació de la digitalització de la gestió pública

Funcionament:

 • L’Ajuntament paga en Grames les prestacions socials per a la garantia alimentària de les persones en situació de necessitat.
 • Les persones perceptores de la Grama Social compren als Establiments Col·laboradores del Pro-Grama Social.
 • Les persones responsables dels Establiments Col·laboradors poden reinvertir les Grames en el conjunt d’establiments del Circuit de Comerç Social de la Grama.

Funcions de les persones responsables dels Establiments Comercials Col·laboradors del Pro-Grama Social:

 • L’acompanyament a les persones perceptores en tot el procés de compra amb la Grama.
 • L’assessorament sobre els productes bàsics d’alimentació, higiene personal i neteja de la llar que poden adquirir en Grames.
 • La justificació de la factura de cada compra amb els mitjans digitals de la Grama.

 

Resultats:

Informe de resultats 2022 del Pro-Grama Social. (Entrega del document per a enllaçar prevista per al 28.02.2023).

 

MERCAT DE COMERÇ SOCIAL I RESPONSABLE

Des de 2023, en el marc del projecte de la Moneda Local Digital, l’Ajuntament publica els resultats de les Subvencions en moneda local digital per a projectes destinats a fomentar el Mercat de Comerç Social i Responsable i l’economia social i solidària en el marc del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet.

Objectius:

 • Aflorar els criteris socials i ambientals vinculats a l’activitat del comerç local i de proximitat.
 • Aprofundir en la innovació social i digital del comerç local a través de l’acció municipal.

 

Funcionament:

La publicació dels criteris socials lligats a l’activitat dels establiments de comerç i serveis de Santa Coloma de Gramenet, com per exemple la venda de productes ecològics, orgànics, de proximitat o de comerç just, el cooperativisme, la pertinença i el suport a entitats local, social i culturals sense ànim de lucre, l’ús d’energia verda, l’eradicació d’envasos i embolcalls de plàstic, entre d’altres.

Resultats:

Mapa 2022 de Comerç Social i Responsable de la Moneda Local Digital Grama. (Entrega del document per a enllaçar prevista per al 28.02.2023).

 

Més informació a www.gramamoneda .cat

Mapa d'establiments