CIUTAT SOSTENIBLE
Donar suport a la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors
 
Total despesa elegible: 9.000.000 €
Ajuda FEDER (80%): 4.500.000 €
Aportació Municipal (50%): 4.500.000 €
 
La finalitat de l'Objectiu Temàtic 4 és aconseguir una economia més neta i sostenible.
Dins d'aquest Objectiu Temàtic la EDUSI Santa Coloma de Gramenet actua en els següents objectius específics:
 
Objectiu específic 

La finalitat és fomentar la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores en la xarxa viària, transport ciclista, vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d'energies netes.
 
Desenvolupar intervencions a la xarxa viària de la ciutat per a la consolidació del model de súper pomes peatonalizadas

Objectiu específic 

Lla finalitat és millorar l'eficiència energètica i augment d'energia renovable a les àrees urbanes.

Línia d'actuació 2.B.1. Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic

Línia d'actuació 2.B.2. Millora de l'eficiència energètica dels equipaments públics

Línia d'actuació 2.B.3. Promoure des del lideratge públic la rehabilitació d'edificis plurifamiliars amb comunitats de propietaris desestructurades