Skip to main content

Santa Coloma de Gramenet, seleccionada com a Bona Pràctica de planificació urbana

La Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina d'Europa i Estratègia Internacional, publica 'Planificació urbana integral. Aprenent d'Europa'. Es tracta d'un manual perquè els ajuntaments de ciutats petites i mitjanes puguin estar més ben preparats per als reptes urbans de la propera dècada i el nou període de finançament europeu 2021-2027. El llibre ha estat elaborat per Paisatge Transversal, una empresa especialitzada en planificació urbana integral. El projecte EDUSI de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és una de les Bones Pràctiques de desenvolupament urbà sostenible incloses en la publicació.

Durant les últimes dècades hem assistit a una sorprenent expansió de tot l'urbà, en paral·lel a una transició cap a societats més polièdriques, donant com a resultat nous sistemes complexos de ciutats i societats, i a una creixent demanda ciutadana d'implicació en el disseny i en la gestió del seu entorn. En aquest nou context, els instruments de planificació han d'evolucionar per adaptar-se i reinventar-se. Seguint aquest camí, Europa ja porta temps assajant els nous mètodes de treball que reuneixen els conceptes mediambientals, econòmics, socials i participatius, en una visió més oberta i holística de el desenvolupament urbà, el que coneixem com la planificació urbana integral (PUI), i que està sent adaptat per a les principals agendes globals, l'Agenda 2030 i la Nova Agenda Urbana.


La publicació
Aquesta publicació està basada en l'experiència dels principals programes de desenvolupament sostenible europeus vinculats a al període 2014-2020 (URBACT, UIA, i EDUSI). D'aquesta manera, el llibre 'Planificació urbana integral. Aprenent d'Europa' està dividit en tres capítols principals: Un inicial sobre l'Estat de l'art en relació a la temàtica central ia tota la seva genealogia a nivell internacional i europeu (des de l'Informe Brutland i la Carta d'Aalborg fins l'Agenda Urbana Europea, passant per la Carta de Leipzig; dels primers URBAN fins als actuals programes de finançament vinculats a el desenvolupament urbà sostenible i integrat), un capítol central sobre una Caixa d'Eines sobre com desenvolupar pas a pas una planificació estratègica i integral en els municipis i finalment un capítol de Bones Pràctiques vinculades als programes EDUSI, URBACT i les Accions Urbanes Innovadores (Urban Innovative Actions, UIA) en el qual els municipis són protagonistes.

Dins l'apartat de Bones Pràctiques s'ha inclòs el projecte EDUSI promogut per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, de qual destaca la seva aposta per la sostenibilitat i la participació ciutadana, a través d'un enfocament transversal.

Més info sobre el llibre