Skip to main content

Comencen les obres d'urbanització a Llorenç Serra i Salzereda

Aquesta setmana comencen les obres d’urbanització del nou passeig Llorenç Serra i el tram de passeig Salzereda entre Pompeu Fabra i els jutjats

Imatge virtual del nou passeig Llorenç Serra i el tram de passeig Salzereda entre Pompeu Fabra i els jutjats

Aquesta actuació és d'una gran superfície (25.860M2) i implica una completa remodelació d’ambdós passeigs, la segona fase d’en Llorenç Serra i la primera del de Salzereda. Ara, en la primera fase, s’actuarà la la vorera dels números senars de Llorenç Serra i al tram de Salzereda entre Pompeu Fabra i el pont. Aquests treballs comportaran restriccions d’estacionament i de trànsit, però permetent-se la circul·lació en tots dos sentits. També puntualment poden quedar afectades entrades i sortides de pàrkings privats (s’informarà convenientment i amb antel·lació de les dates i hores concretes).
També quedaran afectades les parades de bus de Salzereda (entre jutgats i el pont) i de Llorenç Serra. En aquesta primera fase, la situada a la entrada del pont en direcció Plaça de la Vila. Uns dels primers treballs a realitzar serà la retirada de l’arbrat existent. 


La qualitat del verd com a inversió de futur en una ciutat més sostenible i habitable

Partint del convenciment, avalat per múltiples estudis científics, de que el ésser humà necessita del verd per viure amb salut física, mental i emocional, el projecte d’urbanització de Llorenç Serra i Salzereda és una aposta més per garantir el verd de qualitat a la Ciutat de Santa Coloma. No prioritza la quantitat si no la qualitat i viabilitat futura dels elements vegetals de l’obra, amb l’arbrat com a màxim representant.
L’arbre ja no es considera com un element més afegit a la urbanització si no que s’urbanitza per garantir el futur d’un dels elements fonamentals de la qualitat de vida a la ciutat. L’objectiu principal és incrementar la presència de vegetació sana, adaptada i segura.

Per aconseguir aquest propòsit s’intervé en diferents aspectes:

  • 1. S’eliminen els arbres sense futur i que estan actualment debilitats i perillosos. Els Oms de Llorenç Serra (seguint el mateix criteri que a la primera fase) i Oms i Pollancres envellits de Salzereda. El seu triturat es reutilitzarà pel manteniment dels Parcs i Jardins de la ciutat per tancar el seu cicle a la ciutat.
  • 2. S’utilitzaran les tècniques més avançades per la protecció dels arbres amb potencial de viure que es conserven a la zona de Salzereda. Es preveu la zona de protecció i els aspectes a tenir en compte i tècniques específiques de protecció per arrels existents.
  • 3. L’elecció de les espècies i la seva ubicació permet que els arbres puguin crèixer lliurament, sense necessitat d’intervencions anuals i garantint l’aportació màxima dels seus beneficis. S’introdueixen una  gran diversitat d’espècies d’arbres i arbustos per afavorir la biodiversitat i es construeixen uns grans parterres amb herbàcies i arbustives que compleixen la funció d’infiltrar l’aigua que recull el paviment.
  • 4. El tractament de l’espai subterrani amb la reconstrucció del subsòl mitjançant rases continues de sòl estructural garanteix el desenvolupament de les arrels dels arbres, la seva aireació i nutrició. Amb aquesta intervenció es millora considerablement un dels aspectes que més afecta la viabilitat dels arbres a la ciutat i s’evita l’aixecament del paviment per part de les arrels.