Les Sindicatures Locals de Catalunya a la ciutat

Pepa González s’integra en la nova junta directiva de l’Associació encapçalada pel Sr. Carles Aluju, president i síndic de Rubí i el Sr. Josep Escartin, vicepresident i síndic de Sabadell.

Aquest dimecres, 13 de març, la CIBA ha acollit l’Assemblea anual del FòrumSD – Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya, l’associació que agrupa a les 48 sindicatures i defensories locals que treballen en la defensa dels drets de la ciutadania des de la proximitat de l’àmbit local.

En aquesta assemblea s’ha escollit una nova junta directiva encapçalada pel Sr. Carles Aluju, president i síndic de Rubí i el Sr. Josep Escartin, vicepresident i síndic de Sabadell. La resta de membres que també formen part de la junta directiva són el síndic de Lloret de Mar, Sr. David Tejero; la síndica de Palamós, Sra. Fina Camós; el defensor de Vidreres, Sr. Salvador Torres; la síndica de Deltebre, Sra. Rosa Vandellós; el síndic de Barcelona, Sr. David Bondia i la Sra. Rosa Sánchez, síndica d’Igualada. Per la meva part, i com a defensora de la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet també m’integro formalment a la junta directiva assumeixo  en aquesta nova junta la vocalia d’Igualtat i Comissions de Treball.

Però vull destacar i recordar quin és el vincle històric entre la nostra Oficina i el FòrumSD. Ben aviat celebrarem els vint anys de la constitució del FòrumSD (2005), una associació sense ànim de lucre que agrupa, en l’actualitat, 48 sindicatures de proximitat, 46 de les quals a Catalunya i dos més a Espanya. Totes elles, en conjunt, donen servei a més de 5,5 milions de persones (4,6 milions en el cas de les catalanes el que suposa que prop del 60% de ciutadania a Catalunya ja pot accedir a un síndic/a – defensor/a local). L'any 2022, el conjunt de sindicatures associades va realitzar prop de 10.000 actuacions, entre les quals la tramitació de més de 4.000 queixes de la ciutadania davant les Administracions locals.

El meu antecessor, el Sr. Fernando Oteros, com  a Defensor, va ser un dels impulsors de la creació de l’associació, fins al punt que la seu de l’associació es va ubicar en la nostra pròpia Oficina. I en tots aquests anys el defensor emèrit Sr. Oteros i jo mateixa hem mantingut sempre un paper clau i molt actiu en l’organització i el desenvolupament de totes les activitats conjuntes: jornades de formació, tallers de reflexió al voltant de queixes i problemàtiques compartides entre sindicatures, models d’atenció a la ciutadania i de treball conjunt i moltes altres dimensions del que és en el dia la tasca quotidiana d’una defensoria local. El FòrumSD compleix així amb l’objectiu de ser un  instrument que ens garanteix a totes disposar d'una xarxa de coordinació, informació, suport, intercanvi i assessorament entre les sindicatures.

Hi ha un proverbi d’Àfrica que diu: “si vols anar ràpidament ves-hi sol. Si vols anar lluny ves-hi acompanyat”. Per la meva part, amb totes les sindicatures locals, amb cada una de les persones que tenim l’oportunitat d’atendre i amb tota la ciutadania de Santa Coloma.

Pepa González Lara
Defensora de la Ciutadania