JOVES I PLA DIRECTOR

Èxit de participació a la sessió per a fer aportacions al nou Pla Director de Cooperació 2017-2021 de Santa Coloma de Gramenet. La reunió s’adreçava de manera especial a joves i es va celebrar dimarts 7 de març al Mas Fonollar.

Una vintena de nois i noies d'entre 17 i 21 anys van discutir sobre formes emergents de cooperació i solidaritat entre els joves i van aportar idees de com animar la participació de sectors poc o gens motivats en aquest tema.

La majoria dels participants ja tenen experiència en aquests temes i han participat a projectes com ara els intercanvis amb els Balcans o l’anada al Memorial del camp de concentració de Buchenwald. També són actius a entitats i grups.

Foto

TROBADA DE JOVES PER AL NOU PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ

Foto de jovent

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet està elaborant un nou Pla director de Cooperació al desenvolupament, Justícia i Drets Humans (2017-2020). Aquest Pla traçarà les principals línies de treball d’aquest tema en un futur proper i constitueix una oportunitat per a coordinar persones i iniciatives que s’estan duent a terme o projectant a la nostra ciutat.

Amb l’objectiu de que participeu els joves i que es puguin incorporar les vostres propostes en el Pla, convoquem a una reunió el proper dimarts dia 7 de març a les 19 h. a la Sala de d’Actes del CRJ Mas Fonollar.
En aquesta web del Pla Director disposeu d’una bústia oberta i d’un qüestionari que podreu utilitzar per transmetre qualsevol valoració, suggeriment o proposta en relació al nou Pla Director.

Per resoldre qualsevol dubte o comentar qualsevol qüestió podeu contactar a cooperacio@gramenet.cat

Participeu en l'el·laboració del nou Pla director

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha donat el tret de sortida al procés d’elaboració del nou Pla director de Cooperació al desenvolupament, Justícia i Drets Humans (2017-2020). La formulació del nou Pla parteix dels aprenentatges de l’avaluació del Pla director anterior, i constitueix una oportunitat per a identificar amb els agents de cooperació del municipi les prioritats a abordar en els propers quatre anys.

Tal i com es va explicar en el Consell de Cooperació del dia 31 de gener, el principal espai de participació de les entitats i persones interessades en contribuir a la formulació del Pla Director són les comissions especialitzades per àmbits d’incidència que tindran lloc els dies 22, 23 i 24 de febrer, de 18:30h a 20:00h, al Centre Mas Fonollar o a Can Sisteré.
Aquestes comissions de debat especialitzades són tres:

  • Comissió de Justícia, pau, desenvolupament i drets humans (dijous 23 de febrer, Sala Espai per la Pau del Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar, C. Sant Jeroni-cantonada c. Sant Carles),
  • Comissió de Ciutat resilient i sostenible (dimecres 22 de febrer, Sala d’Actes del Centre d’Art Can Sisteré, s/n, al costat de l’Ajuntament)
  • Comissió d’Apoderament de les dones (divendres 24 de febrer, Sala Espai per la Pau del Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar, C. Sant Jeroni-cantonada c. Sant Carles )

L’objectiu d’aquestes sessions és el de facilitar la identificació de les prioritats (relatives als objectius i als mitjans) del nou Pla Director a través d’un enfocament de diàleg participatiu i inclusiu. Us convidem a participar en aquestes comissions, i si voleu assistir a més d’una, no dubteu en dir-nos ho.

A la vostra dreta, disposeu d’una bústia oberta i d’un qüestionari que podreu utilitzar per transmetre qualsevol valoració, suggeriment o proposta en relació al nou Pla Director.

Les comissions impulsores s’ha reunit per concretar els mecanismes de participació

Foto d'una reunió

Els dies 9 i 14 de febrer, es van reunir les comissions preparatòries de les sessions de participació del Pla Director de Cooperació de Santa Coloma. En aquestes sessions, persones, entitats i àrees específiques de l’Ajuntament van aportar idees per adequar les dinàmiques de participació de les tres comissions especialitzades que tindran lloc els dies 22, 23 i 24 de febrer, així com per ampliar els canals específics de participació dels joves del municipi i del conjunt de treballadors/es de l’Ajuntament.

En les dues reunions s’han realitzat reflexions i aportacions de gran utilitat per a poder formular participativament els objectius i fites del Pla Director de Cooperació de Santa Coloma en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Moltes gràcies a totes les persones participants.


Foto d'una comissió

Pla Director Cooperació al desenvolupament, Justícia i drets humans (2017-2020)

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha donat el tret de sortida al procés d’elaboració del nou Pla director de Cooperació al desenvolupament, Justícia i Drets Humans (2017-2020). <media 25133>La presentació s’ha fet en el marc del primer Consell de Cooperació d’enguany</media>, que ha tingut lloc el passat 31 de gener.

El nou Pla director vol ser una actualització del Pla Director precedent, donada la vigència dels seus plantejaments, tenint en compte els processos institucionals i socio-econòmics del municipi així com l’emergència de nous processos de cooperació i relació supramunicipals, tal i com queda descrit en l’informe d’avaluació.

La formulació del nou Pla parteix doncs de les lliçons apreses i recomanacions recollides en l’informe d’avaluació del Pla director anterior, i és una oportunitat per a continuar el debat amb els diferents agents de cooperació del municipi (entitats locals actives en la política de cooperació municipal, entitats supramunicipals, col•lectius no associat, persones locals destacades i experts en l’àmbit de la cooperació i l’ajut humanitari, organismes mancomunats, Departaments i àrees de l’Ajuntament).

En aquest sentit, es vol comptar amb la participació de totes les persones implicades en el sector de la cooperació, i activitats de sensibilització i ajut humanitari al municipi. Es plantegen diferents espais de participació: 1) comissions especialitzades , segons els àmbits temàtics que articularan el nou PD (justícia, pau, desenvolupament i drets humans, ciutat resilient i sostenible, apoderament de les dones, etc.). Aquestes comissions seran mixtes, amb vocació de concertació de treball conjunt entre agents de la societat civil i tècnics municipals); Grup impulsor , format per algunes persones del teixit associatiu que contribuiran a facilitar el procés, 3) entrevistes personalitzades, 4) espai web, on hi haurà a disposició dels agents un qüestionari online  i una bústia de suggeriments .

El procés d’elaboració del nou pla director es desenvoluparà en tres fases: 1) preparació del procés; 2) Identificació d’oportunitats; 3) Formulació de propostes; 4) Redacció del document.

El procés es completarà durant el mes de març amb la redacció del document de Pla Director, el tractament d’esmenes i aportacions i la seva aprovació.Qüestionari d'aportacions al nou Pla Director de Cooperació 2017-2021

Foto d'un qüestionari

*Obrir l'enllaç, respondre el qüestionari, guardar-lo a l'escriptori de l'ordinador o dispositiu mòbil i reenviar-lo a la següent adreça: pdc.santacoloma@gmail.com

Foto de la bústia de suggeriments

Presentació del nou Pla Director de Cooperació 2017-2021

(Cliqueu per descarregar en format pptx)


Infografia del Pla Director

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible - qué son y cómo alcanzarlos