Associacionisme

Existeixen associacions i xarxes de persones refugiades i migrants que han servit per enfortir i empoderar a les persones en la cerca de protecció internacional. La cooperació amb aquestes associacions, les xarxes de mutu recolzament, foment de l’associacionisme i l’empoderament de les persones acollides ha de ser una de les línies de treball per a superar també els models de caràcter més assistencialista i treballar des d’un enfoc de restitució dels drets.

Acompanyament social

De moment, la solidaritat de totes les persones del nostre municipi s’han d’orientar a l’acompanyament a les persones refugiades i la cooperació en els seus processos d’incorporació a la vida social del dia a dia, solidaritat de proximitat: acompanyant als recursos perquè es coneguin, xarxes de trobada interpersonal, espais d’oci i convivència, acollida entre pares a l’escola, etc. Tenint com a premissa, que la solidaritat no és un acte de caritat, sinó de transformació social. La cobertura puntual de necessitats materials bàsiques (habitatge, menjar...) ha d’anar acompanyada per processos que impulsin l’autonomia de les persones refugiades i que elles participin i siguin protagonistes del seu propi procés.

ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!

I nosaltres, com a ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet, què podem fer?

Encara s’està a una fase en què no sabem quants refugiats i refugiades vindran al nostre país. En aquesta fase, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha destinat prop de 10 mil euros a la Campanya d’Ajuda als Refugiats que coordina el Fons Català de Cooperació .Això no suposa una despesa adicional per al consistori, atès que cada any es destina un pressupost al Fons Català de Cooperació i d’aquest fons surt ara aquesta partida. Els colomencs i colomenques interessats han de saber que:

L’Ajuntament juntament amb les entitats que configuren el Consell de Solidaritat i Cooperació estan treballant en l’el·laboració d’un Pla d’Acollida per a refugiats.

  • Al proper Ple municipal es presentarà una moció conjunta, coordinada pel Fons Català de Cooperació i Desenvolupament, entre diferents municipis, instant al Govern de l’Estat i de la Generalitat a prendre una sèrie d’accions que facilitin l’accés amb totes les garanties necessàries i amb caràcter urgent de persones refugiades al nostre país.
  • El Consell de Solidaritat i Cooperació convoca una concentració a la Pl. de la Vila, tots els dimecres a les 20.00 hores, per expressar el suport als refugiats i per donar un espai a les entitats i a la ciutadania  per expressar el suport a aquestes persones i denunciar la situació de crisi humanitària.
  • Esperem que pugueu recolzar  les accions que es puguin coordinar des de l'Ajuntament amb les entitats ciutadanes. En el moment que s’obri la possibilitat de tenir refugiats a la nostra ciutat s’informarà amb antelació dels procediments.

Contacte

refugiats@gramenet.cat

Departament municipal de Cooperació i Solidaritat

934 624 000 ext. 2751. (Pel matí)