Programa Emociona't

Suport emocional per a adolescents i joves

Emociona't és un programa realitzat entre Joventut i Salut pública de l'Ajuntament, adreçat a adolescents i joves entre 13 i 26 anys per al seu benestar emocional.
Es duu a terme en un context i horari de lleure -al CRJ Mas Fonollar- i és una proposta d’acompanyament psicològic i emocional i d’educació no formal. 
S’hi participa de manera voluntària i a demanda de la noia o el noi.
Té tres línies de treball:

 • Emociona't Confidencial: un espai confidencial per rebre suport individualment o en parella o petit grup.
 • Emociona't Tallers: propostes grupals per treballar aspectes emocionals.
 • Xarxa i comunitat: coordinació i propostes de treball conjuntes amb equipaments i entitats que treballen amb adolescents i joves.

Emociona't no fa tractaments, ni atén patologies o trastorns mentals. Complementa altres espais d’atenció i té entre les seves funcions fer de pont i d'entrada amable a la xarxa assistencial, i oferir activitats d’educació emocional a joves que surten de recursos de tractament.

Informació i entrada al programa

 • Correuemocionat@gramenet.cat 
 • Trucada al 637 737 434
 • Canal de Telegram®: https://t.me/EmocionatSTK
 • Missatge al 637 737 434 (SMS, WhatsApp® o Telegram®)
 • Demanant-la directament a l'equip d'Emociona't: tardes de dilluns i dimarts (16-20 h) i matins de dilluns i dimecres (10-13.30 h)
 • Presencialment als equipaments juvenils.

Materials de difusió

Programa Emociona't

Apoyo emocional para adolescentes y jóvenes

Emociona't es un programa realizado entre Juventud y Salud pública del Ayuntamiento, dirigido a adolescentes y jóvenes entre 13 y 26 años para su bienestar emocional.

Se lleva a cabo en un contexto y horario de ocio -en el CRJ Mas Fonollar- y es una propuesta de acompañamiento psicológico y emocional y de educación no formal. 

Se participa de forma voluntaria a demanda de la chica o el chico. Tiene tres líneas de trabajo:

 • Emociona't Confidencial: un espacio confidencial para recibir apoyo individualmente o en pareja o pequeño grupo.
 • Emociona't Talleres: propuestas grupales para trabajar aspectos emocionales.
 • Red y comunidad: coordinación y propuestas de trabajo conjuntas con equipamientos y entidades que trabajan con adolescentes y jóvenes.

Emociona't no realiza tratamientos, ni atiende patologías o trastornos mentales. Complementa otros espacios de atención y tiene entre sus funciones hacer de puente y de entrada amable a la red asistencial, y ofrecer actividades de educación emocional a jóvenes que salen de recursos de tratamiento.

Información y entrada en el programa

 • Por correoemocionat@gramenet.cat 
 • Llamando al 637 737 434.
 • Canal de Telegram®: https://t.me/EmocionatSTK
 • Enviando un mensaje al 637 737 434 (SMS, WhatsApp® o Telegram®).
 • Pidiéndola directamente al equipo de Emociona't: tardes de lunes y martes (16-20 h) y mañanas de lunes y miércoles (10-13.30 h).
 • Presencialmente en los equipamientos juveniles.

Materiales de difusión