Risc d’asfíxia d’un peluix amb lluentons marca Beysal

Descripció: Peluix amb lluentons "Shimmeez” en un blíster de cartró on es poden llegir les indicacions següents: Distribuït per Beysal Europa, ref. SMZ01002 i codi de barres 603154010026. Té marcat CE i símbol de restricció d’edat 3+.

Risc: Asfíxia perquè els lluentons es poden desprendre amb facilitat.

Mesures adoptades: El producte s’ha retirat del mercat.


Identificació del producte: SET PISTOLA AMB ESPIELL TELESCÒPICA-TRES FLETXES AMB VENTOSES "SHOOT GAME", marca HONGKONG Maoli, ref. TS47074 8550-61

Naturalesa del risc: Asfíxia

Es desprenen les ventoses que són peces petites

Mesures adoptades per l'òrgan notificador: Retirada del mercat


Identificació del producte: OSSET AMB CLAUER, marca ANGELINA, ref. 42330

categoria Joguines

Naturalesa del risc: Asfíxia

Es generen peces petites

Mesures adoptades per l'òrgan notificador: Retirada de l'mercat


Identificació del producte: NINA AMB CLAUER, marca DS, ref. 21486

categoria Joguines

Naturalesa del risc: Asfíxia

Es desprenen peces petites

Mesures adoptades per l'òrgan notificador: Retirada de l'mercat


Identificació del producte: PISTOLA LLANÇA BOLES, marca SHUN HANG, model 935, ref. 0694

categoria Joguines

Naturalesa del risc: Lesions diverses

És possible llançar un projectil improvisat amb una energia cinètica superior a l'establerta.

Mesures adoptades per l'òrgan notificador: Retirada de l'mercat


Identificació del producte: JOGUINA PER APRETAR AMB CARES D'ANIMALS "Softy FRIENDS MUSETTY" "Squishy", marca SBABAM, ref. 80119727

categoria Joguines

Naturalesa del risc: Asfíxia

Es desprenen peces petites

Mesures adoptades per l'òrgan notificador: Retirada de l'mercat


Identificació del producte: NINOT AMB SO "MUSIC DOLL", marca MY LITTLE BABY, Nº822-3. lot 15101B

categoria Joguines

Naturalesa del risc: Asfíxia

Es desprenen peces petites

Mesures adoptades per l'òrgan notificador: Retirada de l'mercat