A Santa Coloma es poden demanar ajuts per pagar l’impost sobre béns immobles (IBI) per a tres col·lectius de propietaris de l’habitatge on viuen:

  • Persones titulars del títol de família monoparental
  • Persones en situació legal de desocupació
  • Persones més grans de 65 anys que viuen soles amb un determinat llindar d’ingressos (s'ha ampliat el termini del 19 de setembre a l'11 d'octubre)

Més informació sobre les bases al 934624040 (OIAC) o al 924624000 (Gestió tributaria) i a gestiotributaria@gramenet.cat.


Del 19 de març al 26 d’abril (ambdós dies inclusivament), les persones propietàries de l’habitatge on viuen poden sol·licitar subvencions de fins a 100 €, si són titulars del títol de família monoparental, es troben en situació legal de desocupació o són més grans de 65 anys i viuen soles.

Per presentar la sol·licitud, cal demanar cita prèvia per telèfon (93 462 40 90, de 9.00 a 14.30 h) o en aquest espai web.

*Les persones interessades han de saber que les seves dades personals s’incorporaran a la base nacional de subvencions i es publicaran al web municipal. Les quantitats rebudes seran traslladades a l’Agència Espanyola d’Administració Tributaria (AEAT), que depèn del Ministeri d’Hisenda, i podran ser computades com a ingrés en concepte de rendiment del treball a efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

 

IBI - Subvenció de 100 € a titulars del títol de família monoparental

Podeu accedir a la fitxa d’informació així com als documents que cal omplir clicant aquí

 

IBI - Subvenció per a persones en situació legal de desocupació que acompleixin determinats requisits

Podeu accedir a la fitxa d’informació així com als documents que cal omplir clicant aquí

 

IBI - Subvenció de 100 € per a persones més grans de 65 anys que viuen soles

ATENCIÓ! S'amplia el termini de sol·licitud dels ajuts, amb noves dates del 19 de setembre a l'11 d'octubre de 2018

Podeu accedir a la fitxa d’informació així com als documents que cal omplir clicant aquí