La Taula Local d’Infància de Santa Coloma de Gramenet és un espai de treball interdisciplinari i un instrument de coordinació entre professionals de diferents serveis per a la prevenció, detecció i atenció a la infància, especialment en els casos de risc.

La creació d'aquesta Taula respon a la necessitat i el compromís municipal de donar resposta al Decret 250/2013, de 12 de novembre, i a la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència (LDOIA).

A Santa Coloma de Gramenet ja fa anys que existeixen mecanismes formals i informals que han promogut la coordinació i el treball en xarxa en aquest àmbit. Amb la Taula local d'infància es volen reconèixer totes aquestes experiències i ampliar l'espai a més sectors, dotant-nos a més d'un compromís formal de participació.

 

 

 

Composició de la Taula Local d'Infància

 

Formen part de la Taula els i les professionals del territori vinculats a la infància:

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet:

 • Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)
 • Servei d’Atenció a la Infància i les Famílies
 • Servei d’Educació
 • Oficina tècnica Pla Local per la Inclusió Social
 • Policia Local

Generalitat de Catalunya

 • Àrea Bàsica Policial, Mossos d’Esquadra de C.
 • Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)
 • Equip Funcional d’Infància (DGAIA)
 • Hospital Germans Trias i Pujol, Institut Català de la Salut
 • Inspecció Educativa de Santa Coloma de Gramenet
 • Programa Salut i escola. Dep. Salut
 • Secció d’Atenció a Menors de l’Àrea Metropolitana
 • Servei d’Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme. Institut Català de la Salut

Altres entitats o organismes

 • Atenció a l’Usuari i Treball Social, Hospital esperit Sant. Fundació HES
 • Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). ASPANIDE
 • Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ). Fundació Vidal i Barraquer.
 • Espai de Reflexió a l’Entorn de la Infància i l’Adolescència
 • Servei de suport de Programes Socials. Diputació de Barcelona
 • Xarxa de Centres Oberts de Santa Coloma de Gramenet

 

 

Persona de contacte

Secretaria tècnica de la Taula:

 

Núria Llauradó

Cap del Servei d'Atenció a la infància i les famílies

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93 462 40 00 ext. 4060

llauradoan@gramenet.cat

 

Gemma Jaumandreu

Oficina Pla Local per la Inclusió Social

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93 462 40 00 ext. 3016

jaumandreufg@gramenet.cat