La prioritat: ampliar el parc públic d'habitatges

Portaveu del Grup Municipal d'ERC

Gemma Espanyol i Cornet

Que l'Ajuntament no disposa d'un parc públic d'habitatge per a lloguer social que cobreixi les necessitats de la ciutadania no és cap secret i, què ha fet el govern del PSC des del 2015? 

No només no han fet res sinó que han deixat escapar una oportunitat, una eina que la Generalitat va posar a disposició dels ajuntaments per tal que aquests poguessin comprar pisos en mans dels bancs abans que aquests els venguessin a fons voltors. Aquesta mesura hauria permès ampliar substancialment els pisos públics. Durant aquests anys no es van donar d'alta al sistema de la Generalitat ni tampoc s'han interessat per aquesta mesura.

Però tampoc està aplicant el programa, també de la Generalitat, del 40/60 que permet llogar un habitatge al mercat privat de lloguer per reallotjar persones quan l'Ajuntament no disposa de cap alternativa de reallotjament. En aquest cas, la Generalitat assumeix el 60% del cost de lloguer i l'Ajuntament el 40% restant.

Davant d'aquesta situació i per evitar la inacció per part del govern de la ciutat, Esquerra Republicana va presentar una moció que persegueix ampliar el parc públic de forma urgent aprofitant totes les eines que tenen a disposició. Una moció aprovada per a tots els partits i que té com a objectiu millorar l'aprofitament d'oportunitats per ampliar el parc sense necessitat de construir i hipotecar el sòl públic, alhora d'utilitzar totes les eines que altres administracions com la Generalitat posen a l'abast dels municipis per donar resposta a les necessitats de les Taules d'emergències.