El pacte que Santa Coloma exigeix

Portaveu del Grup Municipal d'ERC

Sam Nuñez i Amela

Una situació excepcional com la causada per la pandèmia de Covid-19 en el teixit econòmic i social de Santa Coloma de Gramenet exigeix una resposta política excepcional. Des d'Esquerra Republicana estem disposats a treballar perquè la sortida de la crisi es faci en una taula amb tots els partits i entitats. Una nova forma de governar per afrontar la sortida de la crisi i també per dissenyar la nova ciutat que volem després d'aquesta etapa, més resilient, més sostenible, més habitable, en definitiva una ciutat millor.

Començar per treballar una taula (o unes taules) que aprofitin els actius (el talent, l'experiència i l'expertesa) de tothom per superar la pandèmia de l'única manera possible: aprofitant tots els recursos de la ciutat. No només del govern, no només de l'Ajuntament. En una situació excepcional, calen fets, gestos polítics excepcionals per part de tothom, caldrà una política més ambiciosa que compti amb tothom. És per això que hem estés la mà a l'alcaldessa de manera sincera per poder construir entre tots la ciutat post-Covid-19 sense renunciar als nostres ideals que són alhora perfectament plantejables, una ciutat amb valors republicans. Una ciutat que, tard o d'hora, haurà d'aixecar-se i guarir-se les ferides. I això no ho podem fer només des de la política. Per això, és necessari que ens asseguem amb el conjunt d'actors socials i econòmics per pactar els principals eixos d'actuació municipal per a la nova era.

Comencem al més aviat possible a treballar; a dibuixar, braç a braç, els fonaments de la ciutat que vindrà. Fem-ho. Fem-ho tots. Fem-ho ara. I fem-ho en la mateixa direcció. Només així ho farem bé.