Sumant capacitats: cap a l'accessibilitat universal

Publicat a L'Ajuntament Informa del 3 de desembre de 2021

Les ciutats han d'avançar cap a l'accessibilitat universal. Els governs i administracions públiques hem de posar en marxa iniciatives i concebre projectes de millora dels municipis que ajudin a trencar tota mena de barreres, no només físiques sinó també aquelles que no es veuen però que són un obstacle per a les persones que tenen algun tipus de barreres discapacitat. Amb aquest plantejament, ia través del Pla d'Accessibilitat Universal on estem treballant, estem fent que Santa Coloma avanci cap a un model de ciutat que tingui en compte el benestar i la integració de totes les persones. En aquest sentit, l'abordatge de la discapacitat és transversal en tots els projectes i les mesures que estem engegant des de l'Ajuntament per aconseguir una ciutat més amable i inclusiva que, alhora, estan molt en sintonia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) estipulats per les Nacions Unides i que compartim plenament.

En el cas de Santa Coloma, és evident que tenim una orografia complexa, que afegeix limitacions addicionals en mobilitat, però, conscients d'això, hem adoptat mesures que estan ajudant moltes persones en els seus desplaçaments pels barris, especialment aquelles que van a cadira de rodes o bé que es desplacen amb algun tipus de dificultat. Els passos adaptats, les rampes mecàniques, les millores en el transport públic i el projecte dels barris de vianants són, entre d'altres, exemples d'avenços importants que afavoreixen la mobilitat universal.

Però també cal destacar que el model d'accessibilitat universal és present en projectes com els pictogrames aplicats als passos de vianants, especialment concebuts per a nens i nenes amb trastorn d'espectre autista (TEA), o la instal·lació d'un bucle magnètic com a sistema de millora de l'audició ambiental al Teatre Sagarra.

En el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, des de les ciutats, tenim reptes per abordar, encara que a Santa Coloma anem pel bon camí. Estem, som i sumem!