Per una Santa Coloma accessible, confortable i segura

Publicat a L'Ajuntament Informa del 26 de novembre de 2021

La mobilitat urbana sostenible és un dels grans reptes que tenen les ciutats i és una de les claus per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, amb els quals estem alineats com a municipi. Des de l'equip de govern que presideixo seguim defensant i planificant actuacions per avançar cap a un modelde ciutat on la mobilitat estigui orientada a les persones, a facilitar-ne els desplaçaments i l'ús i el gaudi de l'espai públic com a bases fonamentals dels projectes de millora als barris. Això implica un enfocament deplanificació urbana en què es prioritza una mobilitat segura per als vianants, més sostenible, eficient i no contaminant, com a pilars fonamentals de les intervencions.

Amb l'objectiu de recuperar espais públics per a la ciutadania, seguim avançant en el projecte dels barrisper als vianants, amb els quals estem aconseguint carrers amb un trànsit de vehicles reduït i pacificat, on els veïns i veïnes puguin passejar i desplaçar-se amb comoditat. És el cas de les properes actuacions que farementre el carrer de Lluís Companys i la plaça Baró, amb un carrer Baró sense cotxes, oa la urbanització recent dels carrers Baró i Mare de Déu dels Àngels. També destaquem la conversió en plataforma única del carrer de Sant Just i els seus carrers del voltant —mateix nivell de calçada i voreres— per aconseguir una major accessibilitat i mobilitat als desplaçaments de les persones. Es tracta de convergir cap a un model de ciutat on es guanyin els carrers i espaispúblics per a la ciutadania, com volem fer amb el carrer Menorca i amb el tram de Baró amb el carrer Major.

Les actuacions de reparació al paviment, a través de les campanyes d'asfaltat, també influeixen en una via pública més confortable. També són molt importants les millores a l'enllumenat i les actuacions de renovació dels jocs infantils que fem durant tot l'any. En conjunt, volem aconseguir una Santa Coloma més tranquil·la, accessible i segura. I ho anem aconseguint!