Per a la transformació i el progrés de Santa Coloma

Publicat a L'Ajuntament Informa del 1 d'octubre de 2021.

El pressupost municipal és una eina imprescindible per poder donar resposta als reptes i necessitats de ciutat, amb el qual posem focus en les prioritats com a equip de govern i àmbits en què estem centrant els nostres esforços. Per una educació pública de qualitat, per una ciutat més confortable, cívica i segura, per avançar cap a una mobilitat més sostenible i per l'ampliació de el parc d'habitatges públics i adaptades a tota la ciutadania. En el ple municipal de dilluns passat, hem tornat a corroborar aquestes prioritats, amb l'aprovació d'un bloc d'importants inversions que ens ajudaran a millorar i a transformar Santa Coloma.

Per seguir ampliant la xarxa d'escoles bressol públiques de ciutat i per una educació pública de qualitat, hem aprovat la inversió per construir una nova escola bressol al carrer Amèrica. D'aquesta important bloc vull destacar també la construcció de la nova comissaria per a la Policia Local en el front fluvial de Raval, amb la qual seguirem reforçant la seguretat ciutadana i l'ordre públic. En la línia d'aconseguir una ciutat més confortable i per a les persones, hem previst la urbanització de diferents vies i places, a més de les campanyes d'asfaltat periòdiques de voreres i calçades. L'ampliació de parc d'habitatges públics a la ciutat és una altra de les prioritats que podrem materialitzar amb aquestes noves inversions. Un altre dels projectes inclosos és l'execució de la segona fase de Can Zam, per aconseguir el gran parc verd, ecològic i sostenible que ha triat la ciutadania. Serà un parc familiar on tothom podrà trobar el seu espai per a l'oci, el joc, l'esport i el descans. Novament sumem voluntats i esforços compartits.

Un cop més seguim sent exemple, com a administració pública, d'eficiència en la gestió dels recursos econòmics públics. Fem un nou exercici de transparència i bon govern per seguir avançant en un model de ciutat vinculat als Objectius de Desenvolupament Sostenible. La Santa Coloma de el progrés i les oportunitats.