Habitatges dignes i accessibles a tota la ciutadania

Publicat a L'Ajuntament Informa del 11 de juny de 2021

El passat mes d'abril vam aprovar per Ple Municipal el Pla Local d'Habitatge, amb l'objectiu de garantir l'accés a habitatges dignes i accessibles a tots els i les colomencs, tenint especialment en compte col·lectius com la gent gran, els joves, famílies i dones víctimes de violències masclistes. Dins d'aquest full de ruta anem a desplegar mesures amb l'horitzó 2021-2027, per donar resposta a les necessitats que té Santa Coloma en matèria d'habitatge social. Ens trobem amb un parc molt envellit i amb poc espai lliure per construir nou habitatge, i alhora amb uns preus de mercat de l'habitatge privat -lloguer i compra-disparats. Enfront de tot això ja hem començat a desplegar mesures contundents de ciutat.

Aquesta setmana hem donat un transcendental pas endavant amb l'aprovació de la modificació de el Pla General Metropolità (PGM), en el Ple extraordinari de l'passat 9 de juny, amb el qual hem donat llum verda a l'ampliació prevista de el parc d'habitatges assequibles i socials , el que suposarà que Santa Coloma disposarà, un cop estiguin condicionats, de 810 nous pisos nous, accessibles i protegits.

Amb aquesta modificació urbanística donem compliment a una de les línies prioritàries marcades en el Pla Local d'Habitatge, d'utilitzar espais en desús per crear habitatge social. Ja hem rehabilitat locals municipals per a convertir-los en habitatges de lloguer social assequible a l'entorn de Can Franquesa i estendrem aquesta línia de treball a altres barris de la ciutat. Amb la mesura aprovada, a més, es canviarà l'ús de locals comercials i plantes baixes per a poder destinar-los a habitatges protegits. Destaca la conversió d'edificis que anteriorment es destinaven a altres funcions per transformar-los també en habitatges protegits; un exemple el tenim amb l'antiga Escola Miguel Hernández, ja transformada per albergar pisos amb serveis compartits per a la gent gran. Són polítiques de calat que segur milloraran la vida de la ciutadania.