Escola d'Estiu de la Ciba: despertant vocacions i trencant bretxes

Publicat a L'Ajuntament Informa del 25 de juny

La imparable digitalització de la nostra societat conforma el nostre present i està canviant a passos de gegant el nostre futur. És indiscutible que el sector de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TICS) s'ha convertit en un motor econòmic i de transformació de la nostra societat, dels pobles i ciutats. No obstant això, en aquest àmbit encara hi ha moltes barreres i obstacles als quals s'enfronta la ciutadania, bretxes i desigualtats en l'accés i en l'ús de les noves tecnologies sobretot per part de diferents col·lectius, com són les dones, la població de major edat i també els joves i infància de famílies amb menys recursos. Per trencar les barreres i, en definitiva, per apropar la digitalització a tots els i les colomencs, de el 5 a el 16 de juliol vam organitzar l'Escola d' Estiu de La Ciba amb interessants activitats i tallers dirigits a diferents públics, famílies, joves i nens, entre d'altres, que farem d'una manera atractiva i lúdica per arribar a el màxim nombre de persones possible.

Apostem per aquesta formació recolzada en tres objectius fonamentals; primer, que tota la població perdi la por a accedir a el món de les noves tecnologies, es tingui o no coneixement i / o dispositius per a això, volem democratitzar de manera real i efectiva aquest accés. Segon, trencar la bretxa d'ús perquè la ciutadania pugui convertir-se en creadors i creadores de continguts. I tercer, però no per això menys important, un dels nostres objectius prioritaris és ajudar a despertar vocacions professionals, sobretot en els nens i adolescents en branques més tecnològiques, despertar talents entre les noves generacions tenint en compte la projecció i l'ocupabilitat que ofereix aquest sector, en continu i rotund creixement.

La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista, és un magnífic equipament per avançar en drets i oportunitats per a la nostra ciutat. Us convido a visitar-la durant l'Escola d'Estiu i al fet que formi part de les vostres vides!