Modificació del PGM per a l'adequació del planejament a diversos equipaments educatius.

codi Municipal: PU-184/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 10/04/2014
  • Data publicació expedient (DOGC): 12/05/2014
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/05/2014
DOCUMENTACIÓ: