Conveni urbanístic entre l’Ajuntament i la mercantil Landcompany 2020 SL, propietària de la finca del pg. de la Salzereda, 4-5

codi Municipal: CU-15

 

Àmbit: Passeig de la Salzereda, 4-5.

Objecte: L’Ajuntament es compromet a tramitar l’expedient corresponent per tal de procedir a la modificació de la delimitació poligonal PA-01/136P, prevista en la Modificació puntual del PGM a l’illa delimitada pels carrers Baró, Major, Mare de Déu dels Àngels i passeig de la Salzereda, en el sentit d’excloure del Polígon delimitat la finca situada al Passeig Salzereda, 4 i 5, la qual podria continuar amb la construcció d’un edifici d’obra nova d’acord amb els paràmetres definits en el PGM, deixant per a una fase posterior el desenvolupament de la resta de finques del polígon.

Donada la ubicació pròxima d’aquestes finques als accessos al parc fluvial del Besòs i per aconseguir un aspecte renovat del passeig de la Salzereda que es troba en remodelació, Landcompany 2020 SL es compromet a realitzar el tractament previst en la façana mitgera de la finca del carrer Mare de Déu dels Àngels, núm. 47, amb la finalitat de mitigar l’impacte de l’esmentada mitgera a la façana de la ciutat al Riu Besòs.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data aprovació: 20/04/2022.
  • Data publicació expedient (BOPB): 02/05/2022.
  • Data publicació web municipal: 05/05/2022
DOCUMENTACIÓ: