Departament de disciplina urbanística, llicències d'activitats i d'obres

Servei responsable de gestionar la disciplina urbanística, que recull aquell conjunt de mesures necessàries per garantir el manteniment i conservació dels immobles així com la protecció de la legalitat urbanística.

Així mateix, gestiona les sol·licituds de llicències i comunicacions d’obres així com les llicències, comunicacions i/o declaracions responsables de les activitats econòmiques.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Adreça: Plaça Olimpo 3, (av. Francesc Macià  cantonada cr. Mare de Déu dels Àngels).  CP. 08921 - Santa Coloma de Gramenet

Atenció general de caràcter administratiu: Presencial de 9 a 13h

Atenció tècnica, amb cita prèvia a través dels telèfons:

  • 934 624 000 (ext. 3589 / 3590)                   Disciplina Urbanística
  • 934 624 000 (ext. 3577)                                 Obres Majors
  • 934 624 000 (ext. 3580)                                 Obres Menors
  • 934 624 000 (ext. 3582)                                 Activitats

Horari d'atenció al públic:

De Dilluns a Divendres de 9 a 13h.

Més informació a la carta de Serveis