Normativa urbanística

En aquesta secció es poden consultar les normes i ordenances urbanístiques del Pla General Metropolità ( PGM ) i la normativa i les ordenances urbanístiques d'àmbit municipal vigents.

Claus o Zones urbanístiques. Per consultar la normativa de les claus urbanístiques ( codis de zones ) vigents al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. 

Normes Urbanístiques. Per consultar les Normes  urbanístiques vigents al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

Ordenances Urbanístiques. Per consultar les Ordenances  urbanístiques vigents al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.