Foto de Núria Parlon

La violència de gènere atempta greument contra els drets humans de les dones i, en conseqüència, és una xacra i una gran barrera que impedeix que les dones visquin en igualtat d’oportunitats i assoleixin la ciutadania plena i en llibertat.
Santa Coloma de Gramenet és una ciutat amb una llarga trajectòria de compromís i lluita contra la violència masclista. Hem treballat per aquest objectiu tot desplegant serveis i recursos d’intervenció, atenció i suport a les dones en situacions de violència. I ho hem fet, també, juntament amb el món associatiu local, mitjançant una tasca que ha estat fructífera. Des
de l’any 2000, tenim un protocol d’intervenció conjunta entre diferents institucions i serveis de la ciutat, els quals estan implicats en aquesta lluita.

El protocol ha de ser una eina útil i actualitzada per donar resposta a les necessitats de les dones que pateixen violència masclista. Amb el pas del temps, des de l’elaboració del primer protocol, han canviat la conceptualització, la legislació, els agents que hi intervenen i el mapa de recursos. Per aquest motiu i amb l’objectiu de millorar la qualitat de la resposta davant d’aquesta violència, vam iniciar, fa una mica més d’un any, un procés de revisió i ampliació d’aquest protocol.

El protocol que ara presentem és fruit d’un treball intens, coordinat pel Departament de Polítiques d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament i dirigit per una comissió de treball integrada per Serveis Socials, Serveis d’Atenció Primària de Salut, Hospital de l’Esperit Sant, Hospital Germans Trias i Pujol, Policia Municipal i Mossos d’Esquadra, i Serveis de Justícia. El document recull totes les experiències i les aportacions dins del marc de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, sobre el dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Volem que aquesta nova edició del protocol esdevingui una eina actualitzada de referència pel conjunt de professionals, orientada a donar una resposta ràpida i eficaç en l’atenció i protecció de les dones que pateixin violència masclista a la nostra ciutat i, per tant, que contribueixi a garantir els seus drets fonamentals.

Núria Parlon Gil

Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet


Cartell del protocol local
Arxiu PDF
Foto del plànol
Adreces d'interés i plànol