Presentació del Calendari de les dones 2020El Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD)

Ofereix atenció i suport  especialitzat i professional a totes aquelles dones que realitzin una demanda per una problemàtica personal derivada de la seva condició de dona.

Àmbits d'actuació

 • Gestionar el Centre d’Informació i Recursos per a Dones..
 • Potenciar les diverses formes de participació ciutadana de les dones (per exemple, el Consell de les Dones).
 • Coordinar totes les propostes i activitats acordades al Consell de les Dones.
 • Programar actuacions per potenciar el moviment associatiu de les dones.
 • Oferir suport en la gestió quotidiana a les associacions i els grups de dones de la ciutat.
 • Gestionar programes de sensibilització adreçats a la ciutadania.
 • Potenciar la coordinació interdepartamental amb la voluntat de desenvolupar polítiques per a la igualtat.

Dades bàsiques

Adreça: Plaça de Montserrat Roig, 1, de Santa Coloma de Gramenet.

Telèfon: 93 466 14 11

Correu electrònic: cird@gramenet.cat

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores; dimecres, de 16 a 18.30 hores

 • Servei d’Acollida i Atenció
 • Servei d’Atenció Psicològica
 • Servei d’Assessorament Jurídic
 • Servei de Suport a la Inserció Laboral