Vídeos


Inauguració de La CibaEl Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD)

Ofereix atenció i suport  especialitzat i professional a totes aquelles dones que realitzin una demanda per una problemàtica personal derivada de la seva condició de dona.

Àmbits d'actuació

 • Gestionar el Centre d’Informació i Recursos per a Dones..
 • Potenciar les diverses formes de participació ciutadana de les dones (per exemple, el Consell de les Dones).
 • Coordinar totes les propostes i activitats acordades al Consell de les Dones.
 • Programar actuacions per potenciar el moviment associatiu de les dones.
 • Oferir suport en la gestió quotidiana a les associacions i els grups de dones de la ciutat.
 • Gestionar programes de sensibilització adreçats a la ciutadania.
 • Potenciar la coordinació interdepartamental amb la voluntat de desenvolupar polítiques per a la igualtat.

Dades bàsiques

Adreça: Passeig de Llorenç Serra, 64 (La Ciba), de Santa Coloma de Gramenet.

Telèfons: 93 466 14 11 / 690 87 96 15 (24h)

Correu electrònic: cird@gramenet.cat

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores; i dimecres, també atenem a la tarda, de 16 a 19 hores.

 • Servei d’Acollida i Atenció
 • Servei d’Atenció Psicològica
 • Servei d’Assessorament Jurídic
 • Servei de Suport a la Inserció Laboral