Skip to main content

Casal del Mestre. Grup de Filosofia

Biografia

Obres publicades

  Filosofia

 • Breu història del pensament grec, Karl Popper [selecció de textos] - Santa Coloma de Gramenet : Casal del Mestre. Grup de Filosofia, 1987

 • Ciencia y religión : una breve antología de textos de A. Einstein [recull comentat de textos d´Albert Einstein] - Santa Coloma de Gramenet : Casal del Mestre, 1995

 • De ultimis temporibus seculi : antologia mínima de textos escatològics sobre la fi del món [Arnau de Vilanova ; introducció, selecció, traducció i notes: Jordi Castells-Cambrany] - Santa Coloma de Gramenet: Casal del Mestre. Grup de Filosofia, 1999

 • Galileu i l'astronomia copernicana [Clive S. Morphet] - Santa Coloma de Gramenet : Casal del Mestre de Santa Coloma de Gramenet-Grup de Filosofia , 1989

 • Lavoisier i la revolució química del segle XVIII [recull comentat de textos de Antoine Laurent Lavoisier] - Santa Coloma de Gramenet: Casal del Mestre, 1989

 • Lògica de la investigació científica : antología mínima, La ; Breu història de la filosofía, Popper, Karl R. [selecció de textos] - Santa Coloma de Gramenet : Casal del Mestre. Grup de filosofia, 2002

 • Manualet de campanya electoral = Commentariolum petitionis consulatus [recull comentat de textos de Ciceró i Quint Tul·li] - Santa Coloma de Gramenet: Casal del Mestre, 1995

 • Meditacions metafísiques : meditacions I, II i VI [recull comentat de textos de Descartes] - Santa Coloma de Gramenet: Casal del Mestre, 1995

 • Metafísica : antologia mínima [recull comentat de textos d´Aristòtil] - Santa Coloma de Gramenet : Casal del Mestre, 1992

 • Monadologia [recull de textos comentats de Gottfried Wilhelm Leibniz] - Santa Coloma de Gramanet : Casal del Mestre, 1994

 • Principios matemáticos de la filosofía natural : antología mínima, de Isaac Newton [recull de textos] - Santa Coloma de Gramenet : Casal del Mestre-Grup de Filosofia, 1987

 • República, La : llibre VII, Plató [recull de textos] - Santa Coloma de Gramenet : Casal del Mestre. Grup de Filosofia, 1990

 • Vertadera idea del sintètic a priori , La [recull comentat de textos de Hanson, Norwood Russell] - Santa Coloma de Gramenet : Casal del Mestre, 1989