Skip to main content

Jódar, Pere

Biografia

Obres publicades

  • Ciències Socials

  • Confecció submergida: característiques sòcio-econòmiques del sector de la confecció a Santa Coloma de Gramenet, La - Vic , Santa Coloma de Gramenet: Eumo , Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet , 1991

  • Confección en Santa Coloma de Gramenet : análisis de la encuesta al subsector 1993, La [obracol·lectiva] - Santa Coloma de Gramenet: Grameimpuls, 1994