Skip to main content

Descartes, René [recull de textos comentats per el Grup de Filosofia del Casal del Mestre]

Biografia

Obres publicades

  • Filosofia

  • Meditacions metafísiques : meditacions I, II i VI - Sanat Coloma de Gramenet: Casal del Mestre, Grup de Filosofia, 1991