Skip to main content

Institut Terra Roja

Centre d'educació secundària

On som i com contactar-nos 

01.Terra Roja


Portes Obertes Virtuals de l'Institut

Coneix l’escola en totes les seves dimensions: les instal·lacions i els espais, l'equip docent, el funcionament i la metodologia de treball amb l’alumnat.


El nostre centre

Una ullada al projecte educatiu

La visió de l’Institut Terra Roja és ser un centre educatiu de qualitat i integrador: volem sumar tot allò que ens diferencia per consolidar un grup humà que  treballa plegat per millorar la societat del segle XXI.

L’Institut Terra Roja és un centre docent arrelat en el seu entorn i context cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en l’alumne i obert a la comunitat.

La missió de l’Institut Terra Roja és la de potenciar el creixement personal i professional del nostre alumnat en el respecte, la tolerància i l’esforç en un entorn de treball participatiu i motivador, i més enllà d’aquí, formar ciutadans responsables i cívics que tinguin cura del món en què viuen i de les persones amb les quals el comparteixen.

En relació a l’alumnat, volem formar, orientar i acreditar els alumnes en els coneixements i capacitats establerts en el disseny curricular de cada etapa educativa, i ens proposem de fer de l’alumnat el punt de partença de tot el procés educatiu d’ençà de la seva primera incorporació a l’institut i centrar-hi totes les decisions pedagògiques i organitzatives per tal de fer-lo protagonista del propi aprenentatge i maduració personal.

Els nostres Valors es fonamenten en la multiculturalitat i el plurilingüisme, la tolerància i la mediació, la diversitat de tota mena i la riquesa que representa la convivència de persones provinents d’arreu del món, de societats molt variades i situacions socials ben diferents. Apostem per projectes educatius innovadors com ara l’ús de l’anglès com a llengua d’aprenentatge de qualsevol matèria, i assolim reptes tecnològics punters en projectes internacionals en l’àmbit de la robòtica i la informàtica. Participem en la Lego League i la Mostra de Robòtica, així com en estades lingüístiques en llengua anglesa. D’altra banda, ens centrem en un enfocament transversal del procés d’aprenentatge i el treball per projectes, alguns dels quals han obtingut ja un reconeixement per part del Departament i de la Universitat. És el cas del Qui som, d’on venim? un treball de cohesió social i memòria històrica que parteix de Les set caixes de Dory Sontheimer. Ens centrem en la recerca i estem oberts a la col·laboració i a l’intercanvi amb altres col·lectius. En aquest sentit, oferim un Servei Comunitari adreçat als centres de primària de la ciutat i tenim un projecte de convivència en el qual els alumnes gestionen el temps d’esbarjo i hi assumeixen funcions de mediació i apadrinament.