Skip to main content

Institut Ramon Berenguer IV

Centre d'educació secundària

On som i com contactar-nos 

17.Ramon Berenguer IV

Portes Obertes Virtuals de l'Institut Ramon Berenguer IV

Coneix l’escola en totes les seves dimensions: les instal·lacions i els espais, l'equip docent, el funcionament i la metodologia de treball amb l’alumnat.


El nostre centre

Una ullada al projecte educatiu

Des de la seva creació ara fa més de 30 anys, al Ramon Berenguer IV hem concentrat els nostres esforços per fer del nostre institut un centre acollidor amb un projecte educatiu estimulant i innovador (treballem per projectes des de 1r d’ESO), amb ràtios reduïdes (20 alumnes per grup a 1r d’ESO i als grups de projectes de 2n), la màxima oferta educativa (oferim totes les modalitats de batxillerat), instal·lacions àmplies i ben cuidades (6000 m2 interiors i 6000 m2 exteriors), un entorn segur i tots els serveis possibles; però, sobretot, un ambient que traspua sensibilitat cultural, gust per la feina ben feta i compromís cívic i solidari amb projectes vinculats amb el nostre entorn que ajuden a créixer i a millorar com a persones.l nostre projecte pedagògic s’articula d’acord amb els següents grans eixos:

  • Tracte proper i acompanyament personalitzat. Treballem perquè des del primer moment l'alumne trobi en el centre un clima cordial i estimulant amb un equip de professors que l'acompanyen personalitzadament en el seu procés d'aprenentatge, comptant sempre amb el suport d'un tutor que fa el seu seguiment i amb el qual s'entrevista periòdicament.
  • Educació integral de l’alumnat: treballem perquè l'alumnat aprengui a reflexionar, a comprendre el món i a desenvolupar el seu esperit crític; que identifiqui i optimitzi les seves pròpies capacitats; que aprengui a col·laborar amb els altres i que es comprometi personalment assumint els valors que fan possible la vida en comú; que desenvolupi un projecte de vida satisfactori i que tingui domini de la cultura en sentit ampli (cultura humanística, científica, social, matemàtica, tecnològica i plurilingüística -donem una especial importància a l’aprenentatge i a l’ús de les llengües estrangeres-).
  • Enfocament transdisciplinar, centrat en el treball per projectes (franja de 10h. de treball per projectes a 1r i a 2n d’ESO) i en microprojectes i treballs de recerca a partir de 3r, dins de l’horari ordinari.
  • Èmfasi en el desenvolupament gradual i coherent de les competències bàsiques amb una insistència especial en la gestió de les seves emocions i en la superació personal (formació del caràcter).
  •  Promoció dels valors positius de la bona convivència i del respecte a les normes.
  • Comunicació permanent amb les famílies. Cada grup classe té pares i mares delegats d’aula que es reuneixen periòdicament amb la direcció.
  • Vinculació amb l’entorn amb projectes de Servei Comunitari i moltes activitats obertes al barri i a la ciutat i també a l’àmbit nacional i internacional: p. Solidari Col·labora (menjadors, socials, Fundació Tallers, Residència d’Avis), Escola Verda, p. Kosovo de Promoció de la Cultura de la Pau, p. Llocs de la Memòria, p. Erasmus Plus de llengües estrangeres, p. Mediambiental Serra Marina, Projecte Reacciona d’elaboració de vídeos solidaris, Projecte científic Torribera, Carpeta digital, Mediació, Projecte Euromania de llengües romàniques, Projecte de Neurodidàctica i educació emocional, Projecte Parelles lingüístiques, Impuls de la Lectura, Escola de Pares, Debats Escolars, Programa Benestar i Salut, etc.).