Skip to main content

Institut Les Vinyes

Centre d'Educació Secundària

On som i com contactar-nos 

12.Les Vinyes

Vídeo portes obertes Les Vinyes


El nostre centre

Una ullada al projecte educatiu

La missió de l’institut Les Vinyes és proporcionar a l’alumnat una educació, formació i orientació de qualitat que els permeti créixer no només a nivell intel·lectual sinó personal d’acord als requeriments de la societat actual. És un centre que s’ha adaptat a les necessitats del sistema educatiu, ha anat creixent amb el barri i té un equip humà molt estable. La finalitat última del centre és educar, formar i orientar els alumnes com a persones responsables amb esperit crític i reflexiu dins d’uns valors democràtics, facilitar la seva integració social i la seva inserció laboral.

L’institut Les Vinyes vol ser un centre de qualitat, emprenedor i actiu, amb reconeixement social, que potenciï el coneixement de llengües estrangeres i l’ús de les noves tecnologies. Un centre que vetlli per les necessitats no només del alumnat i de les seves famílies sinó per les de les empreses amb les que col·laborem de manera que el nostre alumnat sigui competent dins d’uns valors laics de llibertat i tolerància.

Projectes singulars del centre

Trets diferencials del projecte

 • Digitalització dels llibres de text
 • Projecte Avancem (ensenyament integrat de les Llengües)
 • Projecte GEP (continguts de matèries impartits en anglès)
 • Projecte Glifing (mètode d’entrenament de la lectura)
 • Projecte de Qualitat i Millora Continua (concedida certificació ISO 9001:2015)
 • Programa Erasmus (mobilitats d’alumnes i professors a Europa)
 • Programa d’auxiliars de conversa (anglès i francès)
 • Programa de convivència i mediació escolar
 • Programa salut i escola
 • Internet segura "tu a tu" en coordinació amb els mossos
 • Pla català de l’esport
 • Aprenentatge basat en projectes

Serveis complementaris

Què més fem amb la comunitat educativa?

 • Classes extraescolars de reforç
 • Associació Esportiva Escolar
 • Preparació per a l’obtenció del títol B1 d’anglès i DELF de francès
 • Biblioteca oberta en horari de 8h a 21.15h
 • Cantina