Skip to main content

Institut Escola Lluís Millet

c. Lluís Millet, 22-26
93 391 33 51
a8076947@xtec.cat
https://blocs.xtec.cat/escolalluismillet

03.Luis Millet
Vídeo portes obertes Lluís Millet


Concebem l’escola com un espai d’infants que parteix de la seva mirada. Busquem provocar curiositat per les coses, motivar-los, fer-los realment protagonistes del seu aprenentatge, on el mestre fa l’acompanyament, valorant i acceptant la diversitat entenent a cada infant com una persona única que cal acompanyar en el seu camí de vida. Considerem clau el treball de les emocions implícit en tot moment en el centre i la necessitat, cada vegada més important, del treball en equip.

El dia a dia del centre

L’entrada relaxada: L’alumnat entra tranquil·lament a l’escola tenint un espai per a ser escoltat i mirat, en el qual pot expressar les seves inquietuds i pensaments.

Els ambients d’aprenentatge: Aquesta metodologia consisteix en una manera diferent d’organitzar els alumnes, l’espai i els materials per tal de propiciar i construir un lloc on l’aprenentatge sorgeixi espontàniament i l’Infant sigui el protagonista i constructor d’aquest. Fem ambients de P-3 a 6è.

Els espais d’aprenentatge: Els alumnes circulen lliurement pels espais on es troben unes propostes que provoquen aprenentatge autònom i significatiu. A infantil donen resposta a les diferents capacitats curriculars i a primària s’especialitzen en matemàtics i comunicatius.

Les petites investigacions, els centres d’interès i les preguntes d’investigació: Potenciem la curiositat de l’infant presentant diferents aspectes de la vida quotidiana que cal descobrir i investigar mitjançant propostes que fomenten el treball globalitzat.

El taller Millet: Treballem diferents aspectes del desenvolupament cognitiu, emocional i cinètic dels infants. Estan relacionats amb el cos, l’art i el medi ambient.

De 15 a 15’30h és estona de lectura. Els infants realitzen diferents activitats encaminades a fomentar l’aprenentatge i el gust per la lectura

Organitzem sortides a l’entorn natural proper de manera regular per gaudir, jugar i experimentar a la natura.

Promovem bons hàbits alimentaris i eduquem en la sostenibilitat del planeta.

L’INSTITUT: El curs vinent iniciem el repte de la secundària amb un projecte innovador, continuïtat de la primària, que donarà resposta a les necessitats i interessos reals dels adolescents.

Serveis

  • Menjador amb cuina pròpia.
  • Espai del mig dia amb tallers i treball autònom dels infants.
  • Acollida matinal.
  • Activitats extraescolars.
  • Espai familiar (AFA).