Skip to main content

Col·legi Seimar

Centre d'educació infantil, primària i secundària

On som i com contactar-nos 

04.Seimar
Portes Obertes Virtuals Col·legi Seimar

Coneix l’escola en totes les seves dimensions: les instal·lacions i els espais, l'equip docent, el funcionament i la metodologia de treball amb l’alumnat.


El nostre centre

Una ullada al projecte educatiu

 Col·legi familiar que integra des d’Educació Infantil (3 anys) fins a 4t d’ESO. La nostra família pretén transmetre una sèrie de valors que ajudaran els nostres infants en el seu futur, ja que en finalitzar la seva etapa vital amb nosaltres hauran estat formats en coeducació, en pau i respecte cap a cultures diferents, en respecte i defensa pel medi ambient...
La nostra escola pretén educar pel demà, és per això que es respecten tots els ritmes
d’aprenentatge i les potencialitats individuals.
El nostre model té com a base el Disseny Universal per a l’Aprenentatge, la DUA, que inclou estratègies com: la codocència, hores on hi ha dos docents a l’aula, permetent que l’atenció sigui molt més personalitzada; el treball cooperatiu i el col·laboratiu, que desenvolupen la iniciativa, la creativitat i el pensament divergent; l’atenció a la diversitat, amb la utilització de materials i estratègies que tenen en compte les intel·ligències múltiples; l’aprenentatge entre iguals...
L’acció tutorial està orientada a fer un acompanyament personalitzat a cada alumne/a i que garanteix la coordinació família-escola .
També donem importància al multilingüisme, començant l’aprenentatge de l’anglès a P3 i de l’alemany a partir de 5è de primària. En arribar a 4t d’ESO, molts dels nostres alumnes es presenten a proves externes de nivell per a l’obtenció del B1 i el B2.
Volem que els nostres alumnes aprenguin a aprendre i és per això que fomentem la seva
capacitat d’observació, anàlisi i investigació amb la realització de projectes dins de les diverses àrees i també amb projectes transversals.
L’activitat física i la salut són, així mateix, altres dels eixos principals que ens motiven i és per aquesta raó que celebrem diades esportives, xerrades dins del programa salut i escola i estem adherits al programa de la fruita i llet de la Generalitat. 

Serveis complementaris

Què més fem amb la comunitat educativa?

Menjador amb cuina pròpia. Acollida matinal. Reforç o ampliació diverses matèries . Música.
Karate.