Skip to main content

Col·legi Centre Comercial Català

Centre d'educació infantil, primària i secundària

On som i com contactar-nos

23.Centre Català Comercial

Portes Obertes Virtuals del Col·legi Centre Català Comercial

Coneix l’escola en totes les seves dimensions: les instal·lacions i els espais, l'equip docent, el funcionament i la metodologia de treball amb l’alumnat.


El nostre centre

Un cop d'ull al nostre projecte educatiu

El CECAC som un centre educatiu d’Educació Secundària Obligatòria que treballem perquè el nostre alumnat arribi al màxim del seu potencial. Volem que es desenvolupin acadèmicament i que creixin com a persones. Creiem que el bon ambient de treball i la bona relació entre professorat i alumnat ajuda a millorar les seves capacitats i aconseguim establir un vincle proper fomentant la seva motivació.

Els valors que ens caracterizen són:

  • El Pluralisme ideològic i valors democràtics: El nostre alumnat és molt divers i ric pel que fa a cultures, idiomes i religions. Posem en valor aquesta diversitat i fomentem el respecte, el diàleg i els valors democràtics.
  • Som una escola participativa: Fomentem la participació de l’alumnat i de tots els membres de la comunitat escolar en les diferents activitats que realitzem. Així, aconseguim nois i noies implicades i motivades en tot allò que realitzem al centre educatiu. 
  • Línia metodològica: A l’ESO considerem que l’alumne/a ha d’estar al centre del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge fomentant una metodologia d’aprenentatge activa en que es combinen diferents estratègies per tal d’adaptar-nos a tot l’alumnat. Treballem de manera interdisciplinària realitzant un projecte anual internivells al voltant d’un tema clau.
  • L’atenció a la diversitat: Treballem de forma conjunta el professorat i el Departament d’Orientació Psicopedagògica per atendre tot l’alumnat de manera inclusiva reforçant les seves habilitats i atenent aquelles dificultats que cal reforçar.

Projectes singulars

Trets diferencials de projecte

  •  Projecte interdisciplinari anual
  • Intercanvi lingüístic amb una escola del Regne Unit (per carta)
  • Desdoblament de les assignatures de matemàtiques i de llengües per treballar de manera més individualitzada i dinàmica.
  • Participació en activitats culturals i esportives a Santa Coloma
  • Xerrades i tallers de diferents temàtiques i àmbits.
  • Sortides culturals (teatre, CosmoCaixa, Ecometropoli…).