Skip to main content

Institut Escola Pallaresa

Centre d'educació infantil, primària i secundària

On som i com contactar-nos 

13.Pallaresa

Portes Obertes Virtuals de l'Institut Escola Pallaresa

Coneix l’escola en totes les seves dimensions: les instal·lacions i els espais, l'equip docent, el funcionament i la metodologia de treball amb l’alumnat.


El nostre centre

Una ullada al projecte educatiu

Què volem? 

 • Aconseguir el desenvolupament integral del nostre alumnat a través del treball de les competències.
 • Educar en valors positius: l’autoestima, l’autoconeixement, l’empatia i el coneixement dels altres, per millorar el desenvolupament personal i social.
 • Compartir l’educació amb les famílies i la resta de la comunitat.
 • Crear el gust per la feina ben feta i potenciar la cultura de l’esforç, com a valors bàsics per assolir els propis propòsits.
 • Treballar el pluralisme i els valors democràtics, desenvolupant l’esperit crític, la capacitat d’argumentació i decisió.
 • Oferir la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.
 • Formar persones actives i compromeses, capaces d’enfrontar-se amb èxit a la societat actual i a la del futur.

Projectes singulars del centre

Trets diferencials del projecte

Com treballem? 

 • Acollida de nou alumnat i famílies. Per respectar el ritme de cada infant fem un període d’adaptació flexible, en el que sempre hi ha dues persones a l’aula.
 • Propostes, reptes i racons per atendre la diversitat i fomentar l’autonomia.
 • Projectes per afavorir el desenvolupament de les competències.
 • Ambients i espais d’aprenentatge per fomentar l’aprenentatge entre iguals.
 • Sortides i colònies per incorporar experiències i realitats de l’entorn en les activitats escolars.
 • Grups reduïts per desenvolupar les habilitats lingüístiques: escoltar, parlar, escriure i llegir, per afavorir la capacitat de pensar, raonar i trobar solucions davant d’un problema i per aconseguir lectors eficaços.
 • L’ús de les noves tecnologies, fomentant un ús crític i responsable.
 • L’aprenentatge de l’anglès des d’Educació Infantil i la incorporació d’una segona llengua a l’ESO.
 • Coordinació entre els professionals per garantir la coherència educativa entre les diferents etapes: Infantil, Primària i Secundària.

Espais del centre

 • Aula de psicomotricitat i gimnàs amb vestuaris
 • Biblioteca
 • Aula de música
 • Aules d’anglès
 • Aules de suport
 • Laboratoris
 • Menjadors i cuina (Elaboració pròpia amb productes ecològics i de proximitat)
 • Hort
 • Pistes esportives (futbol, bàsquet, voleibol...) i pati amb zona infantil

Serveis complementaris

Què més fem amb la comunitat educativa?

 • Servei d’acollida matinal, de 8 a 9h
 • Servei de guarderia de tarda, fins les 18h
 • Servei de menjador
 • Activitats extraescolars