Skip to main content

Institut Escola Lluís Millet

Centre d'educació infantil, primària i secundària

On som i com contactar-nos 

03.Luis Millet

Portes Obertes Virtuals de l'Institut Escola Lluís Millet

Coneix l’escola en totes les seves dimensions: les instal·lacions i els espais, l'equip docent, el funcionament i la metodologia de treball amb l’alumnat.


La nostra escola

Una ullada al projecte educatiu

Concebem l’escola com un espai d’infants que parteix de la seva mirada. Busquem provocar curiositat per les coses, motivar-los, fer-los realment protagonistes del seu aprenentatge, on el mestre fa l’acompanyament, valorant i acceptant la diversitat entenent a cada infant com una persona única que cal acompanyar en el seu camí de vida. Considerem clau el treball de les emocions implícit en tot moment en el centre i la necessitat, cada vegada més important, del treball en equip.

El dia a dia del centre

L’entrada relaxada: L’alumnat entra tranquil·lament a l’escola tenint un espai per a ser escoltat i mirat, en el qual pot expressar les seves inquietuds i pensaments.

Els ambients d’aprenentatge: Aquesta metodologia consisteix en una manera diferent d’organitzar els alumnes, l’espai i els materials per tal de propiciar i construir un lloc on l’aprenentatge sorgeixi espontàniament i l’Infant sigui el protagonista i constructor d’aquest. Fem ambients de P-3 a 6è.

Els espais d’aprenentatge: Els alumnes circulen lliurement pels espais on es troben unes propostes que provoquen aprenentatge autònom i significatiu. A infantil donen resposta a les diferents capacitats curriculars i a primària s’especialitzen en matemàtics i comunicatius.

Les petites investigacions, els centres d’interès i les preguntes d’investigació: Potenciem la curiositat de l’infant presentant diferents aspectes de la vida quotidiana que cal descobrir i investigar mitjançant propostes que fomenten el treball globalitzat.

El taller Millet: Treballem diferents aspectes del desenvolupament cognitiu, emocional i cinètic dels infants. Estan relacionats amb el cos, l’art i el medi ambient.

De 15 a 15’30h és estona de lectura. Els infants realitzen diferents activitats encaminades a fomentar l’aprenentatge i el gust per la lectura

Organitzem sortides a l’entorn natural proper de manera regular per gaudir, jugar i experimentar a la natura.

Promovem bons hàbits alimentaris i eduquem en la sostenibilitat del planeta.

L’INSTITUT: Hem iniciat el projecte de la secundària amb un projecte innovador, continuïtat de la primària, que donarà resposta a les necessitats i interessos reals dels adolescents.

Serveis Complementaris

Què més fem amb la comunitat educativa?

  • Menjador amb cuina pròpia.
  • Espai del mig dia amb tallers i treball autònom dels infants.
  • Acollida matinal.
  • Activitats extraescolars.
  • Espai familiar (AFA).