Skip to main content

Escola Serra de Marina

Escola d'educació infantil i primària

On som i com contactar-nos 

09.Serra Marina
Portes Obertes Virtuals de l'Escola Serra de Marina

Coneix l’escola en totes les seves dimensions: les instal·lacions i els espais, l'equip docent, el funcionament i la metodologia de treball amb l’alumnat.


La nostra escola

Una ullada al projecte educatiu

Els principis de l’escola: La nostra mirada

Els següents trets defineixen d’una manera global el caràcter propi de l’escola:

 • Inclusiva i Pluralista: a la nostra escola tothom hi té cabuda. La diferència i la diversitat són sinònims d’enriquiment mutu. Respectem el ritme d’aprenentatge de cada infant.
 • Innovadora i globalitzadora en l’àmbit pedagògic, metodològic i en l’àmbit organitzatiu. Estem oberts als nous reptes que ens planteja la societat actual potenciant un aprenentatge actiu.
 • Oberta i Participativa: Gestió institucional democràtica, participativa i oberta a les famílies, arrelada a l’entorn i context immediat (barri, ciutat i país).
 • Estimuladora dels valors d’una societat democràtica i sensibilitzada amb la cura del medi i l’entorn més proper.
 • Aconfessional: per tal de respondre als principis de respecte i de pluralisme ideològic de la societat que ens envolta.
 • Plurilingüe: per afavorir l’exposició de l’alumnat a més estones a altres llengües per tal de millorar les competències en aquest àmbit.

Projectes singulars de l'escola

Trets diferencials del projecte

 • Projecte de Plurilingüisme: Treballem la competència artística en Anglès (Art and Fun).
 • Pla d’impuls de Lectura: Desenvolupem el gust per la lectura en un espai acollidor i especial dins l’aula de manera sistemàtica i diària.
 • Treball per ambients a l’educació Infantil.
 • Treball Internivell de llengües i matemàtiques a Educació Primària.
 • Treball per projectes a l’àrea de medi a l’educació Primària.
 • Iniciem l’aprenentatge de la llengua anglesa a P4.
 • Colònies Escolars a tots els cursos de Primària.
 • Sortides i activitats complementàries des de P3.
 • Aula Ambient pel desenvolupament integral de l’alumne a partir de diferents propostes ambientades en l’espai i el treball de llum i foscor.
 • Natació com a àrea integrada dins de l’Educació Física.
 • Integració de les eines informàtiques en les diferents àrees. (Totes les aules equipades amb pissarres digitals).
 • Participació en el projecte d’innovació Mòbils.edu
 • Participació de les Famílies i en la realització de tallers i activitats.
 • Promovem la participació de les famílies mitjançant una borsa de pares voluntaris.

Serveis complementaris

Què més fem amb la comunitat educativa?

 •  Menjador escolar amb cuina pròpia
 • Servei d’Acollida Matinal
 • Servei d’activitats de menjador a la franja del migdia.
 • Activitats Extraescolars
 • Informació de centre mitjançant l’aplicació mòbil Tokapp School.
 • AFA- Associació de Famílies dels alumnes