Skip to main content

Escola Santa Coloma

Escola d'educació infantil i primària

On som i com contactar-nos 

05.Escola Santa Coloma
Portes Obertes Virtuals de l'Escola Santa Coloma

Coneix l’escola en totes les seves dimensions: les instal·lacions i els espais, l'equip docent, el funcionament i la metodologia de treball amb l’alumnat.


La nostra escola

Una ullada al projecte educatiu

L’Escola Santa Coloma és un centre d’una línia que des de fa més de 10 anys oferim un projecte educatiu on l’alumnat és el protagonista del seu aprenentatge a través d’una actitud investigadora, reflexiva i crítica. Hem definit un projecte educatiu propi, però també capaç d’adaptar-se als canvis i als nous reptes. Entenem l’educació com un fet que abasta diferents aspectes (emocional, humà, artístic, intel·lectual...) que contribueixen al desenvolupament integral de les nenes i els nens. Ens defineix l’èmfasi en la formació social i humana on la presència de l’educació en valors està en qualsevol activitat educativa que fem.

Uns altres eixos fonamentals per la nostra escola són el foment de l’autonomia personal, l’adquisició d’hàbits i procediments eficaços; l’aprenentatge funcional de les llengües català, castellà i anglès com a eines d’ús i comunicació i l’ús de les noves tecnologies. Totes les aules estan dotades amb pantalles digitals interactives a més de disposar d’ordinadors i tauletes.

Les famílies són un pilar bàsic de la nostra escola, un espai obert a la participació on les relacions estan basades en el respecte i la confiança. El diàleg i la tolerància són la base per la resolució de tots els conflictes i els elements que permeten una bona convivència.

Projectes singulars de l'escola

Trets diferencials del projecte

L’escola manté una línia pedagògica contínua en els diferents nivells escolars per tal de desenvolupar el currículum. Potenciem la competència lectora, l’experimentació, l’ús de les noves tecnologies i l’aprenentatge competencial de l’anglès amb diferents metodologies com:

 • Espais matemàtics manipulatius.
 • Espai científic i d’experimentació.
 • Espai setmanal de conversa en anglès amb un/a mestre/a nativa.
 • Tallers artístics.
 • Tallers d’escriptura.
 • Projectes transversals d’escola.
 • Projecte d’Escacs des de 3r. fins a 6è.
 • Espai de joc simbòlic a educació infantil.
 • Espai de creixement personal i d’educació en valors

Serveis complementaris

Què més fem amb la comunitat educativa?

L’escola ofereix:

 • Atenció Psicopedagògica.
 • Servei d’acollida matinal.
 • Menjador escolar de càtering i monitoratge.
 • AMPA amb activitats extraescolars, tallers, festes i sortides.