Skip to main content

Escola Sant Just

Escola d'educació infantil i primària

On som i com contactar-nos 

31.Sant Just

Portes Obertes Virtuals de l'Escola Sant Just

Coneix l’escola en totes les seves dimensions: les instal·lacions i els espais, l'equip docent, el funcionament i la metodologia de treball amb l’alumnat.


La nostra escola

Una ullada al projecte educatiu

 TREBALLEM JUNTS PEL SEU FUTUR!!!!!!!

La nostra escola està al servei de la societat, oberta a tothom. Apostem  per  l’acollida, per l’acceptació i la integració de la diversitat en un treball conjunt que afavoreixi la implicació de les famílies.

Per tal de afavorir el desenvolupament global de la personalitat dels/de les nostres alumnes apostem per un treball que els ajudi a tenir un millor coneixement de si mateixos, dels altres i l’entorn.

Volem fer persones que esdevinguin ciutadans competents i siguin capaços d’adaptar-se als canvis que la nostra societat contínuament ha d’incorporar.

Utilitzem metodologies que  potencien l’autonomia, el treball cooperatiu, la solidaritat, la responsabilitat, autoavaluació , coavaluació (avaluació entre iguals) .

Treballem creant  espais d’aprenentatge (ambients, racons, taller), on a patir de  diferents propostes (pensament, assaig error..) els infants poden  actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se i emocionar-se. Així com altres activitats que ajuden a desenvolupar altres capacitats com són la robòtica i el treball de projectes.

Potenciem la tercera llengua (l’anglès) ja que creiem que és una eina fonamental per estar oberts en aquest món globalitzat i actual.

Entenem la lectura com eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees  i matèries curriculars .L’escola porta a terme el projecte ILEC ( Pla lector) , fomentant el  gust per la lectura, el saber llegir i llegir per aprendre.

L’escola forma part de les escoles formadores del Departament d’Educació on rebem cada curs alumnes en pràctiques de les diferents universitats de Catalunya. També formem part del Projecte de Centres Innovadors.

Serveis complementaris

Què més fem amb la comunitat educativa?

    Acollida matinal: un servei que permet els/les nens /es entrin al centre de les 8:00h del matí fins les  a 9:00h del matí.

    Activitats extraescolars: un cop finalitzada la jornada lectiva. Aquestes activitats són classes de piano, patinatge, iniciació als esports, ball, activitats creatives i artístiques, piscina, entre d’altres.

    Aquest  dos serveis estan gestionat per l’AMPA de l’escola.

    Menjador escolar amb cuina pròpia :on cada dia s’elaboren, amb menjar fresc, amb menús equilibrats i supervisats per una dietista.