Skip to main content

Escola Riera Alta

Escola d'educació infantil i primària

On som i com contactar-nos 

25.Riera Alta

Portes Obertes Virtuals de l'Escola Riera Alta

Coneix l’escola en totes les seves dimensions: les instal·lacions i els espais, l'equip docent, el funcionament i la metodologia de treball amb l’alumnat.


La nostra escola

Una ullada al projecte educatiu

“El dret a l’educació no és apuntar-se a l’escola, sinó el dret d’aprendre sent protagonista del propi aprenentatge”

Aquesta és una de les idees que sustenta el projecte educatiu de l’escola, que neix de l’article 12 de la convenció sobre els drets de l’Infant. Creiem i treballem en un projecte que empodera als infants del protagonisme i l’autonomia per a intervenir activament i constructivament del seu procés d’ensenyament i aprenentatge

Projectes singulars de l'escola

Trets diferencials del nostre projecte

Com treballem?

La manera de treballar va supeditada als objectius que volem assolir com a centre, prioritzem metodologies en les que els infants realitzin aprenentatges perdurables i competencials; on la reflexió, el debat i el treball en equip estiguin presents. Busquem estratègies per a que els infants es comprometin i s’esforcin, moguts per la motivació i l’empenta que el proporciona el saber que els seus aprenentatges poden modificar i millorar el seu entorn.

El tracte i la mirada docent va dirigida a acompanyar als infants en les seves descobertes, en el seu créixer i desenvolupar-se com a persones autònomes, crítiques i actives.

Una mostra de les metodologies i activitats que emprem:

  • EL TREBALL PER PROJECTES: La base de la nostra línia pedagògica, implica un aprenentatge interdisciplinari, basat en competències i obert a les motivacions dels infants.
  • L’ENTRADA RELAXADA: Per respectar el ritme de cada infant, els i les nenes des de P3 disposen de 30 minuts de la primera hora del matí per connectar amb l’entorn escolar, parlar amb els i les companyes, jugar…
  • LA ROTLLANA: Espai de trobada del grup classe, moment de comunicació oral, d’expressió d’experiències dels infants, també serveix per organitzar la jornada: Què aprendrem avui?
  • ELS AMBIENTS: una manera diferent d’organitzar els alumnes, l’espai i els materials, per tal de propiciar i construir un lloc d’aprenentatge lliure que sorgeix de l’espontaneïtat. El docent pensa i elabora les propostes on l’infant investiga, assaja, modifica, construeix… sent el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge, afavorint l’autonomia, la relació amb els altres i la iniciativa personal. Es fan des de P3 fins a 2n.
  • ELS RACONS DE TREBALL: des d’educació infantil fins al cicle superior es fa servir aquesta organització on es presenten propostes didàctiques dirigides i autònomes, on treballar els diferents continguts i competències relacionades amb les llengües i les matemàtiques.

Pel que fa a les especialitats, l’anglès la música i l’educació física s’inicien a P3.

Serveis complementaris

Què més fem amb la comunitat educativa?

    • Espai mig dia, amb activitats coherents amb el projecte educatiu de l’escola i cuina pròpia.
    • Servei d’acollida matinal i extraescolars que gestiona l’AMPA.