Skip to main content

Escola Miguel de Unamuno

Escola d'educació infantil i primària

On som i com contactar-nos 

21.Miguel de Unamuno

Portes Obertes Virtuals de l'Escola Miguel de Unamuno

Coneix l’escola en totes les seves dimensions: les instal·lacions i els espais, l'equip docent, el funcionament i la metodologia de treball amb l’alumnat.


La nostra escola

Un cop d'ull al nostre projecte

Ofereix espais amplis i diversos com el gimnàs, la sala de psicomotricitat, el laboratori, l’espai artístic, l’aula de robòtica, l’aula de música i diferents patis organitzats per edats.

Som centre d’innovació tecnològica digital per a l’aprenentatge i utilitzem els dispositius mòbils a les diferents tasques escolars i hem iniciat la robòtica.

L’escola és centre formador d’alumnes del grau de mestre i està en contacte amb les diferents universitats.

Projectes singulars d'escola

Trets diferencials del projecte educatiu

Com treballem?

 • L’escola vol afavorir l’aprenentatge significatiu, l’autonomia i el treball cooperatiu per millorar les capacitats competencials dels nens/es. Tenim implementada la docència compartida a les àrees instrumentals i als projectes.
 • Projectes científics des de P3 fins a 6è en l’àmbit de medi natural a través de la recerca i l’experimentació.
 • Propostes a llengua i mates des de P3 fins a 6è. Es presenten cinc propostes amb diferents nivells de dificultat respectant el ritme de treball de cada infant.
 • Ambients d’aprenentatge des de P3 fins a 4t de primària per afavorir la construcció de l’aprenentatge a partir del joc, la investigació i la relació entre iguals, atenent els seus interessos i motivacions.
 • Capses d’aprenentatge de medi social a 5è i 6è. En petit grup els infants resolen els reptes proposats de forma cooperativa.
 • La música s’imparteix a tots els/les alumnes de l’escola i a cicle superior s’aprèn a tocar la flauta.
 • L’anglès des de P4 a 6è.
 • La psicomotricitat es fa a educació infantil i l’educació física a primària.
 • A cinquè es fa teatre.
 • De l’hort urbà s’encarreguen els/les alumnes de 3r.
 • Som pati 14 en col·laboració amb la Fundació Johann Cruyff i participem en el projecte Empatitzem de l’Ajuntament per la coeducació en temps d’esbarjo.

Serveis complementaris

Què més fem amb la comunitat educativa?

 • Menjador amb cuina pròpia i realització de tallers i activitats de lleure organitzades pels monitors/es.
 • Servei d’acollida matinal.
 • Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA: teatre, patinatge, karate, ball i anglès.
 • L’escola col·labora amb el Pla Català de l’esport i a infantil s’ofereix gratuïtament la psicomotricitat extraescolar.